I.S.U. “A.D. Ghica” – Controale, amenzi şi sancţiuni

La nivelul anului 2012, personalul serviciului de prevenire din cadrul I.S.U. “A.D. Ghica” al judeţului Teleorman şi-a desfăşurat activitatea având la bază prevederile Ordinului Inspectorului General nr.92170 din 07 decembrie 2011, acţionând permanent în scopul: Asigurării unui management adecvat al situaţiilor de urgenţă la nivel local; Reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu/protecţie civilă; Reducerea riscului de producere a unor evenimente cu consecinţe grave la instituţii publice şi operatori economici.
De asemenea s-a mai urmărit crearea unei mentalităţi adecvate la nivelul comunităţilor locale pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri specifice, a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a comportamentului de adoptat în cazul producerii lor.
Scăderea cu 10% a numărului de victime şi a numărului de incendii la gospodăriile populaţiei, reprezintă un alt scop pe care personalul serviciului de prevenire doreşte să-l atingă până în anul 2014.
Pe tot parcursul anului 2012, Serviciul de Prevenire a executat conform planificării un număr de 2022 controale tehnice de specialitate.
De asemenea au mai fost efectuate şi alte 7 controale colective realizate cu reprezentanţii Comisariatului Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu, controale care au vizat operatorii economici care se supun prevederilor HG nr.804/2007. Este vorba despre S.C. Donau Chem S.A. Turnu Magurele, S.C. RomBau S.R.L. – Punct lucru Roşiorii de Vede, S.C. BiofuelEnergy S.R.L.Zimnicea. Numărul controalelor tehnice de specialitate a fost de 2022 din care 848 au fost executate la operatori economici, 1055 controale la instituţii publice şi 112 controale au fost executate la localităţi.
În conformitate cu ordinul director al Inspecţiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta au fost executate controale tematice la: unităţile sanitare, unităţilor de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor şi persoanelor cu handicap, la unităţile de cultură, la unităţile de cult, la unităţile silvice, unităţile din turism, unităţile cu grad ridicat de pericol în exploatare.
Au mai fost controlaţi operatorii economici clasificaţi după HGR 804/2007, unităţile de învăţământ, consiliile locale din unităţile administrativ teritoriale verificate, operatorii economici cu capital privat ce îşi desfăşoară activitatea la parterul blocurilor de locuinţe din localităţile urbanei, operatorii economici cu profil agricol premergător şi pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase.
În urma acestor controale s-au depistat 4302 deficienţe şi încălcări ale normelor de prevenire a incendiilor, din care mai mult de jumătate dintre ele, mai precis 2175 au fost înlăturate operativ, iar dintre aceste nereguli constatate, 1758 au fost sancţionate.
Pe tot parcursul anului s-au aplicat 1758 sancţiuni contravenţionale din care 1605 avertismente şi 153 amenzi contravenţionale în cuantum de lei 141100 lei .

Mirel MANAFU