Guvernul vrea dublarea ratei de participare a adulților la învățarea pe tot parcursul vieții

Guvernul României vrea să dubleze în următorii 4 ani rata de participare a adulților la învățarea pe tot parcursul vieții, potrivit noii Strategii Naționale pentru Formarea Adulților în perioada 2024-2027.

Strategia Națională pentru Formarea Adulților 2024 – 2027, elaborată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, a fost aprobată de Guvern, potrivit unui comunicat afișat pe pagina instituției.

Creșterea șanselor de angajare pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă, dar și pentru angajatorii care caută personal calificat este principalul obiectiv al acestei strategii, prin măsuri de participare a adulților la programe de formare și învățare pe tot parcursul vieții, în contextul schimbărilor permanente de pe piața muncii.

Obiectivul general este dublarea ratei de participare a adulților la învățarea pe tot parcursul vieții, de la 5,9% în prezent la 12% până la sfârșitul anului 2027, acest lucru fiind posibil prin intensificarea și îmbunătățirea furnizării de oportunități de învățare formală, nonformală și informală.

Întărirea cooperării instituționale între actorii interesați, optimizarea ofertelor de învățare, acumularea continuă de cunoștințe, aptitudini și abilități relevante respectând standardele de calitate cerute de piața muncii, precum și dezvoltarea de noi competențe sunt principalele direcții de acțiuni prin care se poate realiza acest lucru.

Strategia elaborată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale facilitează, de asemenea, accesul la consiliere, calificare, specializare sau perfecționare a competențelor tuturor adulților.

”Scăderea natalității, îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă reprezintă provocări la care trebuie să răspundem prin măsuri concrete, încât să avem un echilibru între cererea și oferta de pe piața forței de muncă. Prioritatea numărul 1 a mandatului meu este aceea de a avea cât mai multe locuri de muncă bine plătite și angajați cu un nivel adecvat de calificare, corespunzător nevoilor angajatorilor. Este clar că, dacă reducem deficitul de forță de muncă bine calificată, angajații vor avea salarii mai mari, iar mediul economic va avea resursa umană necesară ca să se dezvolte. Îmi doresc ca, printr-un efort comun, să facem cât mai atractivă piața forței de muncă din România atât pentru cei care se află în țară, cât și pentru cei din afara granițelor, să stimulăm investițiile și să contribuim la dezvoltarea economiei românești.”, a declarat ministrul Simona Bucura-Oprescu.

Sursele de finanțare sunt asigurate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj, fonduri europene nerambursabile aferente Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, fonduri alocate prin Planul strategic pentru Politica Agricolă Comună (PAC) 2023-2027, precum și fonduri alocate prin Erasmus+, programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027.

Dana PĂUNE