Grupurile de Acțiune Locală, finanțare de peste 650 milioane euro

Grupurile de Acțiune Locală (GAL) sunt entități care își desfășoară activitatea în mediul rural, într-un teritoriu cu o populație cuprinsă între 10.000 și 100.000 de locuitori, cu o densitate de maximum 150 de locuitori pe kilometru pătrat, acestea fiind beneficiare de fonduri nerambursabile prin programului LEADER, program de dezvoltare a zonelor rurale.

Grupurile de Acțiune Locală au sarcina de a identifica și implementa strategiile de dezvoltare locală, de a lua decizii privind alocarea resurselor financiare și de a le administra, cu scopul de a asigura dezvoltarea durabilă a teritoriului pe care îl reprezintă. Dintr-un GAL pot face parte atât primăriile, cât și societățile comerciale, ONG-urile, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice, indiferent de domeniul de activitate.

În exercițiul financiar aferent Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Grupurile de Acțiune Locală înființate pe întreg cuprinsul țării și-au dovedit din eficiența în atragerea de fonduri nerambursabile prin care autoritățile publice locale și companiile au realizat investiții care să conducă la dezvoltarea mediului rural. În Teleorman, cele mai active Grupuri de Acțiune Locală s-au dovedit a fi GAL ”Câmpia Burnazului”, GAL “De la Sâi la Călmățui” și GAL ”Dunărea de Sud”. Pentru perioada 2014-2020 s-au alocat sume mult mai mari decât în exercițiul financiar precedent (2007-2013), o parte din aceste fonduri urmând a fi alocate pentru creșterea numărului GAL-urilor.

„Avem o alocare financiară de aproximativ 650 de milioane de euro pentru GAL-urile din România și estimăm o creștere la aproximativ 210 GAL-uri în total teritoriu național, cu o acoperire de mai mult de 90% a zonei rurale și a orașelor sub 20.000 de locuitori. Estimarea pe care o facem este spre 14.000 de proiecte ce vor fi realizate în exercițiul financiar 2014-2020. S-a reușit alocarea unei sume importante, de aproximativ 100 de milioane de euro, în Programul Operațional Capital Uman, prin care GAL-urile vor susține din punct de vedere al proiectelor funcționarea investițiilor sociale pe care le finanțează din strategii”, spune Alexandru Potor, președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală din România.

George ZAVERA