Grupul de Acţiune Locală „Câmpia Burnazului” * APEL DE SELECTIE NR. 2/2018

Măsuri lansate

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Câmpia Burnazului” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte nr. 2/2018 pentru masura M2/2B – Facilitarea reîntineririi generațiilor din sectoarele agricole din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”.

Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune incepand cu data de 30 ianuarie 2018, ora 08.30.

Data limită de depunere a proiectelor

Proiectele se vor depune pana la data de 1 martie 2018, ora 16.30.

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili sunt persoane cu vârsta până în 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deţin competentele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii, în funcție de forma de organizare sunt:

  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA); ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II); ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
  • asociatul unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată;
  • asociatul majoritar (majoritate absolută) și administrator al unui SRL.

Fondurile disponibile pentru fiecare măsură

Fondul disponibil/masura: 80.000 Euro

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect: 20.000 Euro

 

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Câmpia Burnazului”, din Comuna Peretu, judeţul Teleorman, in intervalul orar 08.30 – 16.30.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 8.30-16.30, la sediul GAL „Câmpia Burnazului” din Comuna Peretu, judeţul Teleorman sau prin telefon 0724 50 39 06 sau e-mail: galcampiaburnazului@gmail.com.

 

IMPORTANT! La sediul GAL „Câmpia Burnazului” este disponibila versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.