”Grădinița Eco”, concurs pentru preșcolarii din Alexandria

Copiii care frecventează grădinițele din municipiul Alexandria pot participa la un concurs de educație ecologică, intitulat ”Grădinița Eco”, proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea acestei competiții fiind pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Alexandria programată în data de 29 martie 2019.

Înscrierile în concurs se pot face până la 12 aprilie 2019, pe baza de fișă de înscriere. În competiție pot fi înscrise echipe de preșcolari formate din maxim 36 de copii și maxim 4 coodonatori, componența echipei fiind stabilită de conducerea fiecărei unități de învățământ preșcolar. De menționat că odată demarat concursul, componența echipelor nu mai poate fi modificată, decât în situații temeinic justificate.

Concret, echipele înscrise în concurs trebuie să prezinte idei pentru amenajarea curților grădinițelor și să pună în valoare aceste spații, folosindu-se preponderent materiale reciclabile.

Amenajarea curților grădinițelor va fi jurizată de către persoane cu pregătire de specialitate în domeniul în care se organizează concursul.

Juriul va aprecia:

  • respectarea temei de concurs;
  • estetica;
  • funcționalitatea;
  • gradul de creativitate și inovare;
  • numărul de materiale reciclabile utilizate.

Jurizarea spațiilor amenajate conform temei de concurs se va face la o dată stabilită de comun acord cu conducerile tuturor unităților de învățământ înscrise în concurs, în perioada 27- 31 mai 2019.

Unitatea de învățământ care în urma jurizării va primi cel mai mare punctaj va primi marele premiu, dar vor fi acordate diplome și premii de participare tuturor preșcolarilor înscriși în concurs.

Principalul obiectiv al acestui concurs este acela de a le forma copiilor un comportament ecologic prin stimularea motivației pentru protecția naturii și prin derularea de acțiuni concrete de protecție a mediului înconjurător prin folosirea creativă a materialelor reciclabile în realizarea unor lucrări practice.

Pentru organizarea concursului vor fi alocate sume din bugetul local și sume provenite din sponsorizări, dacă este cazul, după cum se arată în raportul de specialitate privind organizarea și desfășurarea concursului.

M. MEILĂ