GAL “Valea Clăniței” asigură 1,559 milioane euro pentru investiții în folosul a 12 comunități locale din Teleorman

Asociația Grupul de Acțiune Locală „VALEA CLĂNIȚEI”, cu sediul în comuna Olteni, își desfășoară activitatea pe raza a 12 localități teleormănene, acestea fiind : Băbăița, Blejești, Botoroaga, Bujoreni, Crevenicu, Frăsinet, Gălăteni, Moșteni, Olteni, Săceni, Sfințești și Vîrtoape. Strategia de dezvoltare locală elaborată de GAL “Valea Clăniței” are scopul de a contribui, prin politicile de finanțare pe care le promovează, la dezvoltarea economică a celor 12 localități din raza sa de activitate, la îmbunătățirea calității vieții populației.

Cu fondurile nerambursabile accesate din programului LEADER, conducerea și specialiștii GAL “Valea Clăniței” au în vedere dezvoltarea teritorială echilibrată, promovarea utilizării eficiente a resurselor, garantarea unor servicii sociale îmbunătățite, consolidarea micilor întreprinzători din teritoriu, asigurarea calității mediului și a condițiilor de locuire. În luna septembrie 2017, specialiștii GAL “Valea Clăniței” au desfășurat, în toate cele 12 localități din aria sa de cuprindere, întâlniri de lucru la care au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale, precum și ai mediului de afaceri din sectorul privat. În acest an, GAL “Valea Clăniței” pune la dispoziția potențialilor beneficiari din sectorul public și din mediul privat, pentru realizarea de investiții, suma de 1.559.725 . Astfel, pentru acțiunile desfășurate în cadru Măsurii definanțare M1 “Formare profesională, informare și difuzare cunoștințe” a fost prevăzută suma de 46.959 euro.

Pentru Măsura 2.1, ”Performanțe economice îmbunătățite pentru firmele din teritoriu” a fost alocată suma de 184.519 euro, iar pentru Măsura 2.2 “Acces facil în domeniul agricol și reunirea generațiilor” suma de 153.519 euro. O sumă importantă de bani nerambursabili, respectiv 429.852 euro, a fost alocată pentru investiții în cadrul Măsurii 3.1 ”Dezvoltare activității agricole în GAL”.

Pentru Măsura 3.2 ”Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul GAL “Valea Clăniței” s-a prevăzut suma de 107.467 euro, iar pentru Măsura M33 ”Integrarea minorităților locale” suma de 53.732 euro. Nu în ultimul rând, pentru investiții în cadrul Măsurii 3.4 “Modernizarea satelor din cadrul teritoriului GAL ”Valea Clăniței” a fost alocată suma de 584.593 euro. Lansarea selecției de proiecte va avea loc în perioada următoare.

Conducerile administrațiilor publice locale și reprezentanții firmelor din mediul privat pot afla informațiile de care au nevoie în legătură cu respectivele măsuri de finanțare adresându-se specialiștilor GAL ”Valea Clăniței”, la sediul său din comuna Olteni, sau accesând site-ul oficial al asociației.

George ZAVERA