GAL „De la Sâi la Călmăţui” pregătește lansarea de noi apeluri de selecție proiecte

Grupul de Acțiune Locală „De la Sâi la Călmăţui”, cu sediul în satul Nicolae Bălcescu, comuna Călmățuiu, își desfășoară activitatea pe raza a 16 unităţi administrativ teritoriale din mediul rural, respectiv comunele teleormănene Beciu, Bogdana, Călmățuiu, Călmățuiu de Sus, Crângeni, Lița, Lunca, Plopii Slăvitești, Putineiu, Saelele, Salcia, Segarcea Vale, Slobozia Mândra, Troianul, Uda-Clocociov și comuna Sprâcenata, din județul Olt. Toate cele 16 de UAT-uri componente sunt clasificate ca fiind zone care se confruntă cu constrângeri naturale, acestea regăsindu-se pe Lista UAT-urilor din zone cu constrângeri semnificative.

Conform conducerii acestei asociații, Grupul de Acţiune Locală „De la Sâi la Călmăţui” are la bază un parteneriat ce combină asocierea dintre sectorul public cu sectorul privat şi societatea civilă. Parteneriatul este compus din 66 de membri: 16 reprezentanţi ai sectorului public, 45 de parteneri din sectorul privat şi 5 reprezentanţi ai societăţii civile.

Asociația GAL “De la Sâi la Călmățui” a postat pe site-ul său calendarul estimativ al lansărilor de apeluri de selecție de proiecte pentru potențialii beneficiari de fonduri europene nerambursabile din cele 16 localități membre. Suma totală ce va fi pusă la dispoziția potențialilor beneficiari este de 463.727 euro. Pentru Măsura de finanțare M2/2B, ce va fi lansată în luna aprilie este alocată suma de 80.000 euro. În luna mai vor fi lansate două apeluri de proiecte, unul pe măsura de finanțare M6/6B, cu o alocare financiară de 100.000 euro și M8/6 A pentru care a fost prevăzută suma de 210.000 euro. În luna iunie ar putea fi lansat apelul de selecție de proiecte pe M5/1A în valoare totală de 34.727 euro, iar în luna august măsurile de finanțare M2/2B cu o aocare de 30.000 euro și M3/3A cu o alocare de 9,000 euro.

Potențialii beneficiari de fonduri europene nerambursabile prin intermediul acestor măsuri de finanțare nerambursabilă pot obține informațiile de care au nevoie adresându-se personalului acestei asociații, la sediul din satul Nicolae Bălcescu, sau accesând adresa wwwgaldelasâilacălmățui.ro.

George ZAVERA