GAL “Câmpia Burnazului” a lansat primul Apel de proiecte pentru tinerii din mediul rural

Asociația Grupul de Acțiune Locală “Câmpia Burnazului”, cu sediul în comuna Peretu, a lansat primul apel de selecție de proiecte aferente anului 2018. Apelul de proiecte este pe Măsura M2/2B – Facilitarea reîntineririi generațiilor din sectoarele agricole din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”, cei interesați având posibilitatea de a depune proiecte până pe data de 1 martie 2016, ora 16,30.

Din Asociația GAL “Câmpia Burnazului” fac parte localitățile: Balaci, Beuca, Buzescu, Călinești, Drăcășănei, Drăgănești de Vede, Drăgănești Vlașca, Măgura, Măldăeni, Mavrodin, Nenciulești, Orbeasca, Peretu, Plosca, Rădoești, Scrioștea, Siliștea Gumești, Stejaru, Vedea și Zâmbreasca.

Beneficiarii eligibili sunt persoane cu vârsta până în 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deţin competențele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii, în funcție de forma de organizare, sunt:

  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA); ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II); ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
  • asociatul unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată;
  • asociatul majoritar (majoritate absolută) și administrator al unui SRL.

Conform conducerii “GAL Câmpia Burnazului”, pentru acest apel de proiecte este disponibilă suma de 80.000 euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 20.000 euro. Proiectele se pot depune la sediul GAL „Câmpia Burnazului”, din comuna Peretu, până pe data de 1 martie 2018, în intervalul orar 08.30 – 16.30.

Informațiii pot fi obținute la sediul GAL „Câmpia Burnazului”, din comuna Peretu, la telefon 0724 50 39 06 sau e-mail: galcampiaburnazului@gmail.com.

George ZAVERA