Fonduri nerambursabile pentru modernizarea iluminatului public din oraşele teleormănene

Miercuri, 10 octombrie, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a desfăşurat un seminar de informare privind oportunitățile de finanţare nerambursabilă din cadrul POR 2014-2020, pentru sprijinirea tranziției spre o economie cu emisii reduse de carbon, cu un accent pe Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public .

Reprezentanții unităților administrativ – teritoriale din mediul urban din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia au fost informaţi în ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate și condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiții pentru modernizarea rețelelor de iluminat public.

Conform conducerii ADR Sud Muntenia, pentru acest apel de proiecte regiunii Sud-Muntenia îi este alocat un buget de peste 63 de milioane de lei, termenul limită până la care solicitanții pot depune proiectele fiind 18 octombrie, ora 10:00.

Beneficiarii eligibili ai acestui apel de proiecte pot fi: unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, definite conform Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale, precum și parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale sau orice alte autorităţi sau instituţii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio se pot obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro .

George ZAVERA