Final de proiect privind dezvoltarea pieţii muncii în mediul rural

Conferinţa de închidere a proiectului intitulat “De la subzistenţă la sustenabilitate – DURABIL” s-a desfăşurat ieri Sala de Conferinţe din Complexul “Pădurea Vedea” în prezenţa oficialităţilor locale a reprezentanţilor instituţiilor deconcentrate ce au legătură directă cu încadrarea în muncă a persoanelor, reprezentanţi ai asociaţiei “Catalactica”.
În faţa invitaţilor, la prezidiu s-au aflat Cristina Crinteanu managerul proiectului, care a vorbit despre implementarea proiectului, Yannis Parcharidis reprezentant al partenerului transnaţional din Grecia, Cornel Gheorghe reprezentant al primăriei Vîlcele şi un reprezentant al primăriei localităţii Olteni. Pe lângă managerul proiectului, fiecare dintre persoanele aflatela prezidiu, au avut câte ceva de subliniat în legătură cu implementarea acestui proiect de mare anvergură.
Proiectul cu finanţare europeană, este implementat de Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică “Catalactica” în parteneriat cu primăria localităţii Vîlcelele, judeţul Olt, Primăria localităţii Olteni judeţul Teleorman, Fundaţia pentru Recuperare, Integrare şi Promovare Socială “ECHOSOC” şi Bolt Internaţinal Consulting – L. Katsikaris& Co Limited Partnership din Grecia.
Obiectivul principal al proiectului este acela de a dezvolta şi flexibiliza piaţa muncii din mediul rural prin creşterea ponderii activităţilor neagricole, prin promovarea culturii antreprenoriale şi prin atragerea în activităţi neagricole a persoanelor din agricultura de subzistenţă şi a celor neocupate din Regiunile de dezvoltare Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia.
Astfel că, proiectul îşi propune promovarea unor forme specifice de incluziune a persoanelor din mediul rural pe piaţa muncii, prin susţinerea unor programe de formare, reconversie profesională şi dezvoltare a spiritului antreprenorial în funcţie de caracteristicile grupurilor ţintă.
Iar ca obiective specifice, prin implementarea sa proiectul urmăreşte: creşterea şi diversificarea oportunităţilor de ocupare în activităţi neagricole în mediul rural; promovarea şi dezvoltarea culturii antreprenoriale în mediul rural; dezvoltarea unor modele de bună practică pentru incluziunea pe piaţa muncii a femeilor şi şomerilor tineri şi de lungă durată din mediul rural.

Mirel MANAFU