Fermierii teleormăneni au încheiat campania agricolă de toamnă

După mai bine de două luni şi jumătate de la declanşarea campaniei agricole din toamna acestui an, fermierii teleormăneni pot declara că, în sfârşit, au reuşit să strângă şi să depoziteze întreaga producţie de floarea soarelui, porumb, legume şi plante de nutreţ şi să însămânţeze cu rapiţă, cereale păioase, legume şi alte culturi aproape toate suprafeţele pe care şi le-au propus. Conform datelor centralizate la nivelul Direcţiei pentru Agricultură Teleorman, a fost strânsă la timp şi pusă la adăpost recolta de floarea soarelui şi cea de porumb de pe cele 181.000 hectare destinate acestor culturi, dar şi cea de legume şi plante de nutreţ. De pe cele 87.300 hectare cultivate cu floarea soarelui a fost obţinută o producţie medie de 2.149 kilograme la hectar, iar la porumb, de pe cele 85.000 de hectare aflate în cultură în acest an producţia medie la unitatea de suprafaţă a fost de 4.665 kilograme. La cultura de sorg pentru boabe, producţia medie la unitatea de suprafaţă, de pe cele 1.806 hectare cultivate în acest an, a fost 1.570 kilograme. În acelaşi timp, viticultorii au reuşit să obţină o producţie medie de 4.850 kilograme struguri la hectar, de pe cele 6.924 hectare de vii existente în judeţ.
După o campanie agricolă dificilă, care a presupus efectuarea unui volum foarte mare de lucrări, fermierii teleormăneni, conform precizărilor făcute de către consilierul cu relaţii publice al Direcţiei pentru Agricultură Teleorman, inginer Stelian Găină, au reuşit să însămânţeze 98 la sută din cele 230.060 hectare pe care şi le-au propus la începutul anului. Diferenţa de două procente provine din nerealizarea integrală a însămânţărilor planificate la cultura de rapiţă pentru ulei şi la cea de orz. La rapiţa pentru ulei, din cele 32.180 hectare prevăzute au fost semănate 28.785 hectare (90%), dar lucrarea de semănat a fost sistată încă de-acum trei săptămâni, dată fiind depăşirea deja a perioadei optime de semănat pentru această cultură.
Orzul de toamnă a fost semănat pe 18.450 din cele 21.010 hectare pe care şi le-au propus fermierii, iar la orzoaica de toamnă sămânţa a fost pusă sub brazdă pe 4.080 ha, cu 60 hectare mai mult decât era prevăzut la începerea campaniei de însămânţări. La cultura de triticale, faţă de programul de 3.260 hectare, a fost însămânţată suprafaţa de 4.990 hectare, depăşirea fiind de 1.730 hectare.
Grâul şi secara au fost semănate pe toate cele 168.250 hectare prevăzute la începutul actualei campanii agricole de toamnă. Culturile de legume şi plante de nutreţ au fost înfiinţate pe 1.899 hectare, cu 559 hectare mai mult decât îşi planificaseră agricultorii teleormăneni. În acelaşi timp, în judeţ au fost eliberate de resturile furajere şi s-au executat arături pe 156.930 hectare, suprafaţă destinată culturilor de primăvară.

George ZAVERA