Fermierii teleormănei au înființat culturi de toamnă pe 230.000 de hectare

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural care a avut loc ieri, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură județene Teleorman, inginer Veronela Pantalie, a prezentat raportul privind rezultatele obținute de fermieri în campania agricolă de toamnă. Principalele acțiuni derulate în campania agricolă recent încheiată au fost: finalizarea programului de recoltare și valorificare a producției la culturile de toamnă, finalizarea arăturilor în vederea însămânțărilor de toamnă, pregătirea terenului, fertilizarea cu îngrășăminte chimice, înființarea culturilor de cereale păioase, rapiță pentru ulei, legume și plante de nutreț, precum și efectuarea arăturilor de toamnă în vederea înființării culturilor din campania de primăvară.

La cultura de floarea soarelui pentru consum, de pe o suprafață de 91.396 hectare a fost obținută o producție medie de 3.025 kilograme semințe la hectar, la cultura porumbului, de pe cele 60.936 hectare cultivate, o producție medie de 5.316 kilograme la hectar, iar la sorg o producție medie de 3.493 kilograme boabe la hectar, de pe cele 710 hectare ocupate de această cultură. La cultura de soia, de pe cele 1.568 hectate cultivate, a fost obținută o producție medie de 1.780 kilograme la hectar. La cultura de tomate de toamnă s-a înregistrat o producție medie de 13.520 kilograme ka hectar, de pe o suprafață de 1.051 hectare, iar la cultura de cartof de toamnă o producție medie de 20.000 kilograme la hectar, de pe suprafața de 150 de hectare alocată acestei culturi.

În acest an, conform datelor prezentate în Colegiul Prefectural, au fost obținute producții foarte bune și la culturile de cereale păioase și rapiță pentru ulei, respectiv o producție medie de grâu de 5.150 kg/ha, iar la rapiță de 2.829 kg/ha, 2017 fiind cel mai bun an agricol din ultimii 27 de ani.

Conform datelor estimative comunicate de fermierii teleormăneni, în această toamnă au fost înființate culturi pe o suprafață totală de 229.538 hectare. Astfel, au fost semănate 143.510 hectare cu grâu și secară, 18.100 hectare cu orz, 1.859 hectare cu orzoaică de toamnă. De asemenea, au fost însămânțate 63.750 hectare cu rapiță pentru ulei, 795 hectare cu legume și 275 hectare cu plante de nutreț.

Odată cu încheierea semănatului, fermierii au intensificat executarea arăturilor adânci de toamnă în vederea însămânțării culturilor din campania de primăvară a anului 2018. Până în urmă cu două zile, au fost arate aproximativ 160.000 ha, din cele circa 190.000 hectare propuse, adică aproximativ 84 % din suprafață.

George ZAVERA