Fermierii, invitați să depună cererile de acord pentru motorina subvenționată

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștință fermierilor și celorlalte categorii de beneficiari că pot depune cererile de acord pentru motorina cu aciză redusă utilizată în agricultură, anul viitor, până pe data de 3 ianuarie 2018 inclusiv. Cererile de acord pentru finanțare aferente anului 2018 se depun la Centrele județene ale APIA pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cererile de subvenții pentru schemele de plată pe suprafață.

Beneficiari ai acestui ajutor de stat sunt:

  • Producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, care sunt înscriși în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, în alte evidențe funciare, care exploatează terenuri agricole individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole.
  • Producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale constituite potrivit OUG 44/2008 și/sau persoane juridice, grupuri și organizații de producători recunoscute, care sunt înregistrați în Registrul național al exploatațiilor și care dețin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole.
  • Organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare, așa cum sunt definite în Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Organismele/organizațiile de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare dezvoltare, indiferent de statutul lor juridic sau de modul de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau experimentală și de a face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai acestei scheme de finanțare dacă în termen de 60 de zile de la data notificării privind acordul de finanțare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG 44/2006, cu modificările și completările ulterioare.

George ZAVERA

 

About The Author