Extinderea infrastructurii de apă și apă uzată pentru 13 localități din Teleorman

În ședința extraordinară a Consiliului Județean Teleorman care a avut loc luni, 18 septembrie 2023, s-a hotărât aprobarea studiului de fezabilitate, a valorii și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județ.

Adoptarea acestei hotărâri va permite semnarea contractului de finanțare și, ulterior, demararea procedurilor de licitaţie.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a cuprins trei proiecte:

– Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 27 octombrie 2022 privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unui imobil, proprietate publică a județului Teleorman;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a valorii și indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Teleorman”, implementat de operatorul regional S.C. APA SERV S.A;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru procedura Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru achiziția de servicii având ca obiect „Delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU

Lasă un răspuns