Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, vă invită joi, 1 februarie a.c., ora 11.00, la deschiderea Exponatului Lunii Februarie.

Astfel, pentru perioada 1-29 februarie 2024, muzeografii teleormăneni propun publicului vizitator o publicație apărută în județul Teleorman care a marcat un moment istoric: ziarul „UNIREA” din 24 ianuarie 1899, apărut în orașul Turnu Măgurele ca număr unic, cu prețul de un leu.

Motivația editării acestui ziar este dată de numele acestuia, sărbătorirea Unirii, care este consemnată în prima filă: „Astăzi patruzeci de ani, Adunarea Electivă din București, alegând în unanimitate de voturi, de Domn al Munteniei pe Alexandru Ioan I-iu, Domnul Moldovei, a realizat Unirea Moldovei cu Muntenia. În această zi deci s-a pus temelia actualului Stat Român”.

Editarea ziarului a revenit Corpului Didactic din orașul Turnu Măgurele care „a crezut de cuviință a tipări acest număr festiv, spre a împrospăta în mintea fiecăruia evenimentele desfășurate în acele momente vrednice de o veșnică aducere aminte”.

Din lectura ziarului reiese cu claritate importanța Adunării Elective a Țării Românești în realizarea Unirii, care a fost dispusă să accepte ca domn pe Alexandru Ioan Cuza, un moldovean puțin cunoscut în lumea politică a Iașului și total necunoscut celor din București.

Vocea care a dat soluția diplomatică a Unirii în București este azi o figură necunoscută tinerei generații.

Este vorba despre avocatul, ziaristul, juristul și omul politic Vasile Boerescu care, în Ședința secretă, a ținut un discurs în care le cere alegătorilor să lase deoparte interesele personale privind alegerea unui domn și să fie toți o singură simțire.

Adunarea Electivă era prezidată de Mitropolitul Nifon, iar vicepreședinte era vornicul C. Cantacuzino, deputat al județului Teleorman.

În filele ziarului „UNIREA” este transcrisă felicitarea adresată Adunării Elective, pentru alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, de către 67 de locuitori ai orașului Turnu Măgurele.

Evenimentele menționate de ziar se opresc în data de 8 februarie, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza ajunge în București și depune jurământul de credință în fața Biroului Adunării Elective.

Din cuprinsul ziarului „UNIREA” fac parte articolele: „Actele oficiale pentru alegerea domnului”; „Programa pentru deschiderea Obșteștii Adunări din 16 ian. 1859”; „Adunarea electivă-Ședința secretă- discursul lui V. Boerescu”; „Alegerea domnului”.

Cornelia RĂDULESCU