Evaluarea psihologică pentru admiterea la Școala de Subofițeri ”Pavel Zăgănescu-Boldești” * 22 de candidați din Teleorman, declarați ”Apt”

22 de tineri din județul Teleorman, care doresc să urmeze o carieră militară, au fost declarați ”Apt” pentru admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu-Boldești”, sesiunea 2018, în urma evaluării psihologice ce a avut loc la sediul ISU ”A.D. Ghica Teleorman”. Cererile de înscriere au putut fi depuse până la data de 5 decembrie 2017. După această primă etapă, de evaluare psihologică și examinare medicală, urmează cea de-a doua etapă, și anume concursul de admitere. Înainte de proba scrisă, candidații declarați ”apt” în prima etapă vor mai tece printr-o contravizită medicală și le vor fi examinate aptitudinile fizice, în luna ianuarie 2018, urmând ca în data de 20 ianuarie 2018 să susțină proba de verificare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, la disciplina matematică.

Cea de-a doua etapă va avea loc în intervalul 13 – 21 ianuarie 2018, perioadă în care candidații vor parcurge contravizita medicală, probele sportive și testul scris pentru verificarea cunoștințelor.

În vederea susținerii concursului de admitere, candidații declaraţi „apt”psihologic şi medical se înscriu la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Pentru a fi declarați ”Admis” la proba de verificare a cunoștințelor, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte, din 100 posibile.

Pentru sesiunea specială de admitere la Școala de Subofițeri ”Pavel Zăgănescu- Boldești”, sesiunea ianuarie 2018, au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 275 de posturi de subofițeri de pompieri şi protecţie civilă și 25 de posturi de maiștri militari auto.

Din totalul locurilor alocate viitorilor subofițeri de pompieri și protecție civilă, candidaților de etnie romă le sunt alocate două locuri în cadrul școlii.

M. MEILĂ