Elevii teleormăneni învață să fie în siguranţă pe stradă

Siguranța în drum spre școală, în excursii și acasă. Asta vor învăța elevii din 9 unităţi de învăţământ din județul Telorman în cadrul proiectului „Şcoala siguranţei Tedi”.

În judeţul Teleorman, Şcoala Siguranţei Tedi va fi deschisă începând cu semestrul II al anului şcolar 2015-2016. Vor participa un număr de 9 unităţi de învăţământ din judeţ care s-au înscris în program. Este vorba despre Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Videle, Şcoala Gimnazială Crîngeni, Şcoala Gimnazială Gârdeşti -comuna Necşeşti, Şcoala Gimnazială Balaci, Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi” Bragadiru, Şcoala Gimnazială Drăcşani, Şcoala Gimnazială Merenii de Jos și Şcoala Gimnazială Răsmireşti.

Şcoala Siguranţei Tedi este un program educaţional naţional ce urmăreşte însuşirea informaţiilor privind siguranţa personală, de către elevii din clasa I. Programul este iniţiat şi organizat în parteneriat între de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliţia Română şi Tymbark Maspex România, prin brandul Tedi.

Scopul programului este acela de a creşte gradul de siguranţă al copiilor din clasa I. Programul se concentrează pe identificarea potenţialelor riscuri, prezentându-le elevilor şi părinţilor acestora pericolele care îi pot afecta pe cei mici, acasă, la şcoală sau în vacanţă, precum şi modalităţile de prevenire.

Programul a fost demarat în 2009, în Polonia. Puchatek Safety Academy este cea mai mare campanie de siguranţă iniţiată în această ţară pentru elevii de clasa I. În programul organizat de brandul Puchatek (în România, brandul corespondent este Brumi), alături de Ministerul Educaţiei şi de Oficiul de Prevenire din cadrul Poliţiei Poloneze, au participat până acum 1.200.000 de elevi.

În România, programul a debutat ca proiect-pilot în judeţul Prahova, pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului şcolar 2013/2014 şi s-a numit Şcoala Siguranţei BRUMI.

Începând cu luna septembrie 2015, are loc implementarea la nivel naţional a acestui proiect, sub brandul Tedi – Şcoala Siguranţei TEDI. Proiectul se va desfăşura în anul şcolar 2015-2016, fiind planificată reluarea lui şi în anii şcolari viitori.

În programul Şcoala Siguranţei Tedi s-au înscris 645 de şcoli din întreaga ţară, cu 30.023 de elevi de clasa I. Copiii sunt implicaţi într-o serie de activităţi informativ- educative coordonate de către învăţători, cu sprijinul reprezentanţilor Poliţiei Române. Tedi asigură suportul didactic prin materiale educative complexe şi atractive pentru elevi.

La finalul programului, copiii vor fi capabili să identifice situaţiile de risc la care pot fi expuşi şi să adopte măsuri de prevenire adecvate.

Activităţile educative desfăşurate în cadrul programului Şcoala Siguranţei Tedi vizează ”siguranţa în drum spre şcoală”, ”siguranţa în şcoală şi în excursie” și ”siguranţa acasă”.

Activităţile se desfăşoară pe baza materialelor educaţionale şi a scenariilor didactice din cadrul programului Şcoala Siguranţei Tedi.

Implicarea Poliţiei Române în acest program se reflectă în două componente: contribuţia la realizarea materialelor informativ-preventive pentru copii, cadre didactice şi părinţi şi participare activă la acţiunile preventive din şcoli şi sprijinul cadrelor didactice în procesul de transmitere a informaţiilor privind siguranţa copiilor.

În ceea ce priveşte resursele preventive, acestea constau în materiale educaţionale pentru învăţători, scenarii de activităţi, cărţi de colorat pentru copii şi pliante informative pentru părinţi. Informaţiile privind siguranţa copiilor, din perspectiva prevenirii criminalităţii, au fost elaborate de către iniţiatorii programului, cu sprijinul Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, astfel încât să răspundă cât mai exact nevoilor de informare a copiilor şi situaţiilor de risc cu care se confruntă la această vârstă. Am urmărit să creăm materiale cât mai atractive, ce conţin jocuri, poveşti, fişe de lucru, astfel încât copiii să asimileze cu uşurinţă recomandările noastre şi să asigurăm astfel baza unor atitudini şi comportamente preventive.

Poliţiştii de prevenire de la nivel naţional sprijină cadrele didactice în diseminarea informaţiilor despre siguranţa celor mici, atât prin punerea la dispoziţie a unor materiale de suport suplimentare, prin prezenţa la clasă şi predarea în colaborare a temelor ce ţin de prevenirea criminalităţii, cât şi prin organizarea unor aplicaţii practice, concursuri, expoziţii etc.

C. DUMITRACHE