Educaţia şi cultura de prevenire a riscurilor, factori cheie pentru îmbunătăţirea calităţii muncii

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Teleorman, privind
Strategia Comunitară în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada anilor 2007-2012, s-a pus accentul pe nevoia de „educare şi creştere a conştientizării din stadii timpurii”, a tinerilor, subliniindu-se faptul că educaţia şi cultura de prevenire a riscurilor sunt factori cheie pentru îmbunătăţirea calităţii muncii.
Strategia recunoştea vulnerabilitatea tinerilor lucrători şi, prin urmare, necesitatea de a se acorda atenţie nevoilor lor de conştientizare a riscurilor profesionale şi de cunoaştere a dreptului lor la locuri de muncă sigure şi sănătoase, anterior intrării pe piaţa muncii.
De asemenea, propunerea SLIC referitoare la priorităţile Strategiei europene de securitate şi sănătate în muncă pentru perioada 2013 – 2020, susţine printre altele, că: interesele securităţii şi sănătăţii în muncă sunt mai bine aservite dacă sunt tratate ca element dominant al politicilor din alte domenii, cum ar fi educaţia, iar cheia progresului este competenţa tuturor celor care participă la asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, în primul rând angajatori şi lucrători.
Astfel, s-a considerat necesară reluarea proiectului „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” care urmăreşte pregătirea tinerilor, anterior intrării lor pe piaţa forţei de muncă, cu privire la riscurile profesionale şi la drepturile şi obligaţiile lucrătorilor.
Obiectivele urmărite sunt legate de creşterea calităţii vieţii prin educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii, cu privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur; crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa muncii.
Grupul ţintă este format din elevii aflaţi în perioada efectuării practicii profesionale, dar şi cadrele didactice din licee din filiera tehnologică şi vocaţională, şcoli profesionale.
În prezent, campania demarată cu clasele a X- a se află în faza finală, astfel în ziua de 29 aprilie 2013 avut loc etapa judeţeană a Concursului Naţional de Securitate şi Sănătate în Muncă, la care au participat cele patru unităţi şcolare implicate în proiect.
Iar în perioada 17-18 iunie 2013, se va trece la întocmirea Raportului final privind derularea Campaniei Naţionale, care ulterior va fi trimis Inspecţiei Muncii.
Pentru clasele a X-a şi a XII-a, suportul de curs a fost elaborat de un colectiv de inspectori de muncă şi de profesori sub forma unor prezentări PowerPoint în perioada 2006-2009. Iar cele mai multe dintre cursuri sunt completate cu informaţii (documente WORD), mai detaliate pentru profesori şi mai condensate pentru elevi. Cursurile sunt însoţite de filme de scurt metraj cu tematică specifică. De asemenea, s-a mai elaborat şi un set de teste pentru aprecierea gradului de fixare a cunoştinţelor.

M.M.