e-Sigiliu: Responsabilitățile șoferilor, formalitătți scoatere e-Sigiliu

Pana la data de 26 decembrie 2023 trebuia elaborat un ordin comun ANAF si Vama, care sa contina reguli privind analiza de risc, aplicarea sigiliilor inteligente si monitorizarea transporturilor, insa actul a aparut in Monitorul Oficial in 5 ianuarie 2024. ANAF si Autoritatea Vamala Romana sunt desemnate pentru aplicarea si monitorizarea sigiliilor inteligente.

Urmatoarele informatii sunt introduse in aplicatia informatica si sunt asociate cu e-Sigiliul aplicat: numarul de inmatriculare al mijlocului de transport, felul bunurilor – incadrare tarifara, cantitate, valoare, destinatie, ruta, operatori economici implicati, date de identificare ale soferului.

In cazul aplicarii de sigilii inteligente pe mijloacele de transport, conducatorul auto are obligatia asigurarii integritatii acestora.

“Neindeplinirea de catre conducatorul auto a obligatiei prevazute la alin. (6) constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 la 50.000 lei.”

Fisa de monitorizare si procesul-verbal de sigilare/desigilare vor fi semnate de catre conducatorul mijlocului de transport.

Conducatorul mijlocului de transport este obligat:

a) sa permita montarea e-Sigiliului de catre autoritatea competenta pe mijlocul de transport;

b) sa semneze angajamentul de plata prevazut in anexa nr. 4 la ordin;

c) sa asigure integritatea e-Sigiliului aplicat pentru supravegherea transportului.

Ca urmare a deciziei de monitorizare, in cazul afectarii integritatii dispozitivului inteligent (dispozitivul dispare sau sufera deteriorari), transportatorul rutier de marfa este obligat sa plateasca contravaloarea acestuia, conform angajamentului de plata.

Ruta de transport va fi declarata de conducatorul mijlocului de transport, iar aceasta va fi agreata si consemnata de autoritatea competenta.

Inainte de aplicarea e-Sigiliului pe mijlocul de transport se intocmeste fisa de monitorizare a transportului, editata in limbile romana si engleza.

Fisa de monitorizare a transportului se intocmeste de autoritatea competenta in doua exemplare, avand urmatoarele destinatii:

a) exemplarul nr. 1, la autoritatea competenta;

b) exemplarul nr. 2 insoteste transportul pana la destinatia de pe teritoriul national/punctul de trecere a frontierei pe unde mijlocul de transport monitorizat urmeaza sa paraseasca teritoriul national.

(3) Fisa de monitorizare a transportului si procesul-verbal de sigilare/desigilare se semneaza de conducatorul auto dupa montarea e-Sigiliului pe mijlocul de transport.

(4) Semnarea fisei de monitorizare a transportului si a procesului-verbal de sigilare/desigilare de catre conducatorul mijlocului de transport se face conform reglementarilor legale in vigoare si reprezinta acceptul acestuia cu privire la obligatiile care ii revin conform prezentei proceduri.

Exemplarul nr. 2 al fisei de monitorizare a transportului se prezinta in cazul controalelor in trafic executate de echipele de control din teren.

La prezentarea mijlocului de transport la destinatia de pe teritoriul national/punctul de trecere a frontierei pe unde mijlocul de transport monitorizat urmeaza sa paraseasca teritoriul national, autoritatea competenta care scoate e-Sigiliul efectueaza urmatoarele operatiuni:

a) verificarea integritatii compartimentului marfa care a facut obiectul sigilarii;

b) oprirea functionarii e-Sigiliului din aplicatia informatica de monitorizare;

c) scoaterea acestuia de pe mijlocul de transport.

Exemplarul nr. 2 al fisei de monitorizare a transportului se semneaza de catre autoritatea competenta la incheierea monitorizarii.

Autoritatea competenta care a inchis procedura de monitorizare transmite informatic exemplarul nr. 2 al fisei de monitorizare a transportului autoritatii competente care a initiat procedura de monitorizare, imediat dupa scoaterea e-Sigiliului.

Daca in urma unui eveniment nu se pot remedia defectiunile de stare sau de functionare a e-Sigiliului aplicat pe mijlocul de transport si daca acesta nu poate fi inlocuit in conditii optime de timp si de spatiu, mijlocul de transport va fi insotit de echipa de control pana la destinatie.

In cazuri deosebite, echipa de control/seful de serviciu/dispecerul de serviciu poate decide insotirea mijlocului de transport pana la cel mai apropiat birou vamal sau orice spatiu amenajat al autoritatilor competente in care se poate efectua controlul fizic al marfurilor transportate, in conditii corespunzatoare.

Conducatorul auto este obligat sa anunte de indata autoritatea competenta care a initiat procedura de monitorizare sau serviciul de dispecerat, in cazul unui accident rutier in care a fost implicat ori al altor evenimente sau cazuri

de forta majora care au avut ca rezultat modificarea in orice fel a modului de amplasare ori de functionare a e-Sigiliului.

Neindeplinirea de catre conducatorul auto a obligatiei de a asigura integritatea e-Sigiliului se sanctioneaza conform art. LVII alin. (7) din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care este necesar ca e-Sigiliul aplicat pe mijlocul de transport sa fie recuperat inainte ca acesta sa ajunga la destinatie sau in orice alte situatii in care mijlocul de transport in cauza nu mai ajunge la locul de destinatie, operatiunile prevazute mai sus vor fi efectuate de echipele de control de pe raza de competenta unde se afla mijlocul de transport la momentul respectiv.

Deocamdata e-Sigiliu nu este functional deoarece sunt necesare unele achizitii publice.

Mircea OLTEANU