E lege! * Meșteșugarii tradiționali vor primi indemnizații egale cu salariul minim net pe economie

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, cu 262 de voturi pentru și 31 de abțineri, Legea meșteșugarilor tradiționali din România. Conform respectivei legi, cei recunoscuți ca fiind mesteșugari tradiționali vor putea primi anumite indemnizații, care nu pot fi mai mici decât salariul minim net pe țară și vor beneficia de reducerea unor taxe.

Calitatea de meșteșugar tradițional se recunoaște în urma parcurgerii procedurii reglementate de lege, prin decizie a comisiei speciale pentru verificarea și acordarea statutului de meșteșugar tradițional și prin emiterea unui Certificat de meșteșugar tradițional de către Uniunea Națională a Meșteșugarilor Tradiționali din România.

În limitele stabilite prin bugetele proprii ale unităților administrativ teritorale, consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale în care domiciliază meșteșugari tradiționali vor acorda indemnizații respectivilor meșteșugari, numai dacă sunt înscriși în Registrul național al meșteșugarilor tradiționali din România sau dacă dețin titlul de tezaur uman viu, conform dispozițiilor legale în vigoare. Indemnizația nu poate fi mai mică decât salariul minim net pe țară și mai mare decât salariul mediu brut pe economie, calculate conform legii. Renta atribuită în condițiile legii este personală, netransmisibilă și încetează la data decesului meșteșugarului tradițional. Renta poate fi cumulată cu orice venituri obținute de către meșteșugarul tradițional, conform legii.

Meșteșugarii tradiționali recunoscuți, conform legii, în scopul expunerii și / sau al comercializării produselor meșteșugărești proprii vor beneficia de locuri centrale, special amenajate, în cadrul festivalurilor, târgurilor, bâlciurilor și altor evenimente de profil, organizate la nivel național, regional sau local, în vederea expunerii sau a comercializării produselor meșteșugărești proprii. De asemenea, meșteșugarii tradiționali recunoscuți conform legii vor beneficia de reducerea la jumătate a taxelor de participare la festivaluri, târguri, bâlciuri, târguri stradale și alte evenimente de profil, unde își expun și/sau își comercializează produsele meșteșugărești tradiționale proprii.

George ZAVERA