După reorganizarea activităţii ANAF, Alexandria va deveni sediu de Direcţie Antifraudă

În cadrul şedinţei de Guvern de miercuri, 24 iulie 2013, a fost adoptată hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în cadrul acestui proces fiind vizate două componente: redefinirea structurii organizatorice şi realocarea corespunzătoare a resurselor umane.
Redefinirea structurii organizatorice urmăreşte, în principal, fuziunea prin absorbţie şi preluarea atribuţiilor Autorităţii Naţionale a Vămilor, preluarea activităţii Gărzii Financiare şi desfiinţarea acesteia, înfiinţarea unei structuri antifraudă fiscală în cadrul ANAF, cu atribuţii sporite şi înfiinţarea direcţiilor regionale ale finanţelor publice. Acestea din urmă vor fi instituţii cu personalitate juridică, înfiinţate practic prin transformarea a 8 direcţii generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, care vor constitui şi sediile acestor direcţii regionale. Este vorba de municipiile Cluj, Braşov, Timişoara, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Galaţi şi Bucureşti.
În ceea ce priveşte sediile structurilor regionale antifraudă, acestea au fost stabilite în localităţi din zone care prezintă riscuri ridicate de evaziune fiscală sau în zone limitrofe frontierelor de stat ale României.
Printre localităţile care vor găzdui sedii ale structurilor regionale antifraudă, care pe de o parte se află în apropierea graniţei de sud a României, iar pe de alta se găseşte aproape de judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, cele mai bogate zone ale ţării, în care se desfăşoară o puternică activitate comercială.
De remarcat că structurile de administrare fiscala existente la nivelul judeţelor nu se modifică substanţial, întrucât administraţia finanţelor publice aflată în municipiul reşedinţă de judeţ va prelua o mare parte din atribuţiile vechii direcţii generale a finanţelor publice judeţene.
În ceea ce priveşte realocarea resurselor umane, Guvernul a decis ca întreg procesul de reorganizare a ANAF să se desfăşoare în limita numărului de posturi ocupate în prezent. Acest lucru va fi posibil întrucât modelul de organizare va permite redistribuirea personalului între diversele structuri de administrare fiscală şi vamală, în favoarea domeniilor deficitare (control, tehnologia informaţiei, juridic, birourile vamale de frontieră externa în UE), precum şi introducerea componentei antifraudă.
De reţinut că atribuţiile direcţiilor generale regionale vor fi de coordonare a administraţiilor fiscale judeţene, preluând doar funcţiile suport necesare desfăşurării activităţii administraţiilor fiscale judeţene, acestea din urmă desfăşurându-şi activitatea în aceleaşi locaţii, relaţia cu contribuabilii rămânând neschimbată.
Restructurarea ANAF reprezintă o precondiţie pentru implementarea „Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale”, proiect pentru care s-a semnat un acord de împrumut cu Banca Mondiala in valoare de 70 de milioane de euro in data de 8 mai 2013.

D.F.