Două evenimente importate la C.A.R. Pensionari Alexandria

In urmă cu puţin timp, la C.A.R.P. Alexandria au avut loc două evenimente importante în viaţa şi activitatea acestei asociaţii, cunoscute în rândul celor de vârsta a treia din municipiul reşedinţă de judeţ şi în localităţile rurale din vecinătate.

Primul eveniment este legat de faptul că, în 2017, se împlinesc 65 de ani de la înfiinţarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria, al doilea fiind că asociaţia îşi desfăşoară acum activitatea într-un sediu nou, cu un spaţiu generos pe strada Bucureşti, în blocul 702 C, parter. Nu în ultimul rând, pentru prima dată în istoria casei, a fost tipărită Monografia C.A.R.P., unde sunt consemnate repere interesante legate de evoluţia asociaţiei.

Cu ocazia dezbaterilor care au marcat evenimentul s-a subliniat că, în cei 65 de ani de la înfiinţare, a fost străbătut un drum lung, fiind depăşite inerentele greutăţi dar, lucru cel mai important, s-a câştigat încrederea celor din asociaţie că aici găseşte sprijinul de care are nevoie. Saltul, de la cei aproape 100 de membrii fondatori – pensionari civili şi I.O.V.R. – care au fost prezenţi la actul de constituire în 1952 şi numărul actual este impresionant. Pare de necrezut dar, la începutul lui octombrie 2017, se depăşise 11.600 de membrii.

Urmărind datele statistice trebuie evidenţiat următorul aspect : asociaţia înregistrează creşteri, nu spectaculoase, dar constante lună de lună. La fel de adevărat este că, pentru unii membrii ,,timpul nu a mai avut răbdare’’ şi au dispărut fizic, ori au plecat din rândurile asociaţiei din motive personale, totuşi asociaţia creşte. Oamenii au încredere în ,,banca săracului’’ care răspunde cu maxim de operativitate doleanţelor. Solicitanţii sunt mulţumiţi că, în prezent, nu trebuie să revină în altă zi, ei primind sumele solicitate după o oră de la încheierea contractului. De apreciat este o altă iniţiativă lăudabilă. La fel ca într-o mare familie unde periodic au loc aniversări, sunt omagiaţi la C.A.R.P. cei mai vechi membrii, ei fiind vizitaţi de Consiliului Director la domiciliul unde le sunt le sunt înmânate premii băneşti şi distincţii. Aşa s-a procedat şi în urmă cu puţin timp, cu ocazia împlinirea a 65 de ani de la înfiinţare, când s-au acordat celor cu o vechime de peste 30 de ani în asociaţie ,,Diploma de Onoare Aniversară 1952 – 2017’’.

Legat de al doilea eveniment : inaugurarea oficială a noului sediu a debutat sub semnul unui ceremonial religios deosebit şi o prezenţă care a onorat colectivul de aici. Alături de dl. ing. Victor Drăguşin, primarul Municipiului Alexandria s-au aflat şi conducătorii unor instituţii judeţene, prin prezenţa lor arătându-se preţuirea ce o au faţă de vârsta a treia. De consemnat că, în rândul invitaţilor de onoare s-au numărat :dl Diaconescu Dragomir, preşedinte al C.A.R.P. ,,Speranta,, Pucioasa, dna Geala Nicoleta, contabil şef şi dna Florescu Elena, presedinte al comisiei de cenzor, dl preşedinte ec. Eana Ioan, dna. Cristea Emilia, presedinte al comisiei de cenzori si dna Saioc Georgeta, contabilul şef al C.A.R.P. Roşiorii de Vede, de la Drăgăneşti Vlaşca au fost prezenti dl Panait Constantin, presedinte si dna Mainea Georgica, contabil sef .

Cu asemenea asistenţă, într-o atmosferă deosebită, în holul central, un sobor avand in frunte pe Ioana Cristian, protopop si preotii Neacsu Vasile si Bucataru Marius, au oficiat o slujbă religioasă emoţionantă, după care au împărtăşit pe cei prezenţi şi au sfinţit fiecare birou în parte.

După ceremonie, oaspeţii au vizitat sediul unde au fost apreciate amenajările interioare care au ţinut seama de standardele actuale. În primul rând cele patru casierii şi cele două ghişee unde sunt încheiate împrumuturile de către membrii au săli de aşteptare separate, cu aer condiţionat şi încălzire centrală. Sistemul video cu circuit închis, senzorii de mişcare, de vibraţie, alarma, securizarea încăperilor, arată grija pentru păstrarea documentelor, baza de date din sistemul informatic şi banii membrilor – totul facând parte din dotările moderne ale noului sediu. Oaspeţii au apreciat că profesionalismul colectivului, posibilităţile oferite de noul sediu, permite primirea de alţi noi membrii, contactul cu aceştia, onorarea operativă a solicitărilor derulându-se în condiţiile civilizate.

Constantin Dragnea