Dotarea Centrelor Școlare de Educație Incluzivă din județul Teleorman

Joi 14 decembrie a.c, începând cu ora 10,00 ,la sediul Consiliului Județean Teleorman s-a desfășurat conferința comună de început a două proiecte finanțate prin PNRR, respectiv „Microbuze electrice pentru elevii din județul Teleorman” și „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman” și conferința intermediară a proiectului „Capacitate administrativă modernă și inovativă” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Conferințele de prezentare a celor trei proiecte s-au desfășurat la sala de întruniri publice din cadrul Palatului administrativ al județului Teleorman și au fost deschise de președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea.

Prin cel de-al doilea proiect finanțat prin PNRR se vor achiziționa:

  • Echipamente pentru dotarea a 2 laboratoare de informatică din cadrul Centrelor Școlare de Educație Incluzivă Alexandria și Roșiorii de Vede;
  • Echipamente TIC pentru 25 săli de clasă, necesare organizării învățământului în mediul virtual;
  • Mobilier și materiale didactice pentru 31 săli de clasă din cadrul celor două Centre Școlare de Educație Incluzivă din județ;
  • Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru un Laborator Multidisciplinar din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede;
  • Mobilier specific și materiale didactice specifice, inclusiv echipamente digitale, pentru: 2 cabinete de educație tehnologică; 5 cabinete de terapii; 2 săli de sport;
  • Materiale și echipamente didactice pentru dotarea Atelierului de practică din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.

Beneficiarii finali ai celui de-al treilea proiect „Capacitate administrativă modernă și inovativă”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, sunt salariații Consiliului Județean Teleorman și consilierii județeni, dar și locuitorii județului Teleorman, care vor beneficia de simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea capacității administrative, a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Județean Teleorman. Pe lângă simplificarea procedurilor administrative se urmărește reducerea birocrației prin digitalizarea proceselor de administrare a documentelor, creșterea accesibiltății cetățenilor inclusiv a persoanelor cu dizabilități, independent de locație sau timp ,la serviciile în domeniul administrației publice.

Mircea OLTEANU