Documente de resurse umane ce trebuie să existe la fiecare punct de lucru al angajatorului

Termenul de resurse umane este folosit pentru a descrie atât persoanele care lucrează pentru o organizație, cat si departamentul responsabil de gestionarea tuturor problemelor legate de angajați.

Managementul resurselor umane acoperă procesul de angajare și instruirea angajaților, de motivare si recompensare a acestora, precum si elaborarea politicilor referitoare la locul de munca. Responsabilitățile unui departament de resurse umane sunt: administrarea de personal, salarizarea, procesul de recrutare, precum si formarea si dezvoltarea organizațională și personală a angajaților.

Analizând prevederile Legii 53/2003 Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, am identificat următoarele documente care trebuie sa se regăsească si la punctele de lucru ale angajatorului:

– copie a contractului individual de munca pentru salariații care prestează activitate în acel loc – art. 16 alin. (4) si art. 16^1 din Codul muncii.

– evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere si de sfârșit ale programului de lucru – art. 119 din Codul muncii (condica de prezenta).

Pontajul poate sa fie ținut în calculator și să fie listat doar la sfârșit de lună, atâta timp cat la fiecare punct de lucru exista condica de prezenta care poate fi verificata în orice moment de inspectorii de muncă.

De asemenea, în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, se prevede la art. 81 alin. (4) ca ”Fisa de instruire individuala va fi păstrată de către conducătorul locului de munca, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, și va fi însoțita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii.”

La alin. (5) al aceluiași articol se prevede ca ”Fisa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, pe suport hârtie sau in format electronic, după caz, de la angajare pana la data încetării raporturilor de munca”.

Prin urmare, în opinia noastră, în situația în care calitatea de ”conducător al locului de muncă” ce face instructajul SSM aparține unei persoane care își desfășoară activitatea într-un punct de lucru, acesta coordonând activitatea celorlalți salariați de la acel punct de lucru, atunci și fisele de instruire individuală, sau cel puțin o copie a acestora, trebuie să se regăsească la punctul de lucru.

Totodată, apreciem ca ar trebui sa se regăsească la fiecare punct de lucru si o copie a Regulamentului intern, a contractului colectiv de munca (daca exista) si/sau a al