Distribuția speciilor și a habitatelor din ariile naturale protejate din țară

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat seturile de date spațiale privind distribuția speciilor și a habitatelor din ariile naturale protejate din România.

Serviciul IT și GIS din cadrul MMAP a integrat informațiile spațiale, realizate în cadrul proiectelor care au avut ca obiectiv elaborarea planurilor de management, într-un layer operațional (sistem de proiecție Stereografic 1970, datum Pulkovo 1942 ajustat 1958), care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a distribuției speciilor și habitatelor la nivel național.

Integrarea seturilor de date spațiale va contribui semnificativ la conservarea biodiversității în România și va permite o gestionare mai eficientă a ariilor protejate, oferind investitorilor, primarilor, APM-urilor informații integrate extrem de utile.

Planurile de management pentru ariile naturale protejate includ informații detaliate despre speciile și habitatele prezente în fiecare arie naturală protejată.

Aceste straturi spațiale vor fi utilizate pentru: Identificarea zonelor cu o biodiversitate ridicată, monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor, dezvoltarea de măsuri de management pentru a proteja speciile și habitatele și, nu în ultimul rând, pentru evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare asupra ariilor naturale protejate.

Cornelia RĂDULESCU