Direcția pentru Agricultură Teleorman: Recensământul general agricol

Recensământul general agricol se va desfășura în perioada 10 mai-31 iulie 2021, fiind foarte important faptul să se furnizeze date cât mai corecte recenzorilor care se vor ocupa de colectarea acestora.

Datele se vor înregistra în format electronic de către recenzorii atribuiți fiecărei localități, prin interviu direct cu reprezentanții exploatațiilor agricole, anul de referință fiind anul agricol 2019-2020.

Totodată, prin colectarea acestor date se va măsura impactul agriculturii asupra mediului, dar și identificarea problemelor existente în acest sector.

Importanța acestui recensământ este dată și de aflarea răspunsurilor la întrebări precum: „Grupa de vârstă a fermierilor care vor face agricultură în viitor?”, „Câte femei mai lucrează în prezent în agricultură?”, „Avem în prezent o creștere a agriculturii ecologice?”, „Cum influențează agricultura mediul?”, „Cum se vor schimba metodele de producție în agricultură în viitor?”.

Rezultatele Recensământului general agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate la nivel internațional, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului.

Astfel, Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune în ceea ce privește sprijinul acordat tuturor fermierilor europeni.

Trebuie precizat faptul că datele exploatațiilor agricole vor fi folosite pentru statisticile europene în vederea acordării subvențiilor și nu vor avea acces la aceste date decât INS (Institutul Național de Statistică) și MADR (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale).

Cornelia RĂDULESCU