Din nou, la școală. Reguli noi, pentru elevi și profesori

Întorși în băncile școlilor, luni, 15 ianuarie 2018, după trei săptămâni de vacanță, elevii sunt nevoiți să se conformeze unor noi reguli, conform noului regulament-cadru, aprobat de către ministrul Educației, Liviu Pop. Potrivit acestuia, elevii nu mai au voie cu telefoanele la ei în timpul cursurilor, fără acordul profesorilor.

„În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile. Prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu afecteze procesul educativ”, este prevăzut în noul regulament-cadru.

O altă noutate constă în faptul că elevii nu vor mai fi nevoiți să efectueze serviciul pe școală. De asemenea, vor fi interzise folosirea notelor ca mijloc de corecție și sancționare a elevilor care nu poartă uniforme.

Potrivit noului regulament cadru, „în unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea”, este una dintre noutățile regulamentului-cadru.

Semestrul I al anului școlar 2017-2018 se încheie peste trei săptămâni, în data de 2 februarie, când elevi vor intra în vacanța intersemestrială, programată între 3-11 februarie.

După aceasta, pentru prima dată, liceenii din anii terminali vor susține probele orale ale examenului de bacalaureat, începând cu data de 12 februarie 2018.

M. MEILĂ