Din luna mai, la școlile din Zimnicea încep lucrările de reabilitare

Într-un centru urban precum e Zimncea, în care marea majoritate a firmelor se află în stare de insolvență sau chiar de faliment, și, implicit, cu datorii de sute de milioane de lei la administrația publică locală, pe care nu se știe dacă le vor plăti prea curând, orice sumă atrasă din fonduri europene sau de la bugetul de stat este mai mult decât binevenită. Pentru a compensa lipsa de venituri certe la bugetul local, conducerea orașului Zimnicea și-a îndreptat atenția spre atragerea de fonduri nerambursabile pentru mai multe obiective de investiții, inclusiv pentru reabilitarea și modernizarea școlilor din orașul de la Dunăre. Urmare a proiectelor depuse, la jumătatea lunii decembrie 2017, între Primăria orașului Zimnicea și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice au fost semnate contracte de finanțare nerambursabilă pentru patru obiective de investiții, și anume :

  • ”Modernizare și dotare Școala Gimnazială ”Miron Radu Paraschivescu”, cu o valoare alocată din bugetul de stat de 7.547.637,58 lei;
  • ”Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 2 Zimnicea”, cu o valoare alocată din bugetul de stat de 9.761.323,76 lei;
  • ”Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea”, cu o valoare alocată din bugetul de stat de 6.817.699,09 lei;
  • ”Extindere, consolidare și modernizare Școala nr. 4 Zimnicea”, cu o valoare alocată din bugetul de stat de 3.836.590,00 lei.

In cadrul acestor proiecte se vor realiza lucrări de reabilitare a structurii de rezistență, instalației electrice, termice și sanitare, a acoperișului, sălilor de clasă și grupurilor sanitare, anveloparea clădirilor și dotarea cu mobilier și materiale didactice. Se vor construi sau reabilita și extinde, dupa caz, sălile de sport și se vor dota cu mobilier, echipamente și materiale didactice. Proiectele presupun și amenajarea curților interioare și a terenurilor de sport.

Încă din primăvara acestui an vor fi demarate lucrările la respectivele obiective de investiții, pentru finalizarea lucrărilor fiind prevăzut un termen de trei ani

George ZAVERA