Detașamentul de pompieri Zimnicea caută comandant

Detașamentul de Pompieri Zimnicea caută comandant, potrivit unui anunț publicat pe site-ul ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, dosarele de recrutare în volum complet putând fi depuse personal de către candidaţi, la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, până la data de 15 noiembrie 2017, ora 16:00.

Potrivit anunțului postat, concursul este organizat ”în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.(…) prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant”.

Conrsul, care constă într-un interviu pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio-video, va avea loc în data de 23 noiembrie 2017, la ora 12:00. De menționat că data şi ora desfăşurării interviului pot suferi modificări în funcţie de alte activităţi specifice prioritare desfăşurate la nivelul instituţiei.

Nota minimă pentru a fi declarat ”admis” este 7. Va fi declarat ”admis”candidatul care obține cea mai mare notă, iar în situația în care mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat “admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Cererile de înscriere la concurs, însoţite de copia actului de identitate şi declaraţia de

confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare au putut fi depuse la

Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman până la data de 2 noiembrie 2017.

Mai multe informații pot fi obținute la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman sau la telefon 0247311113, interior 27129, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.

M. MEILĂ