Deșeurile rezultate din construcții, renovări, demolări, predate operatorului de salubritate

Deșeurile rezultate din construcții, renovări, demolări trebuie predate operatorului de salubritate din municipiul Alexandria sau unor agenți economici autorizați în acest sens.

Ridicarea acestora se face contra cost și este singura metodă legală de eliminare a deșeurilor, nu pe câmpurile și străzile din municipiu.

Protejarea mediului înconjurător rămâne una dintre grijile generației de astăzi, care este preocupată de găsirea unor soluții concrete în direcția identificării, colectării și reciclării diferitelor tipuri de deșeuri.

Astfel, există un principiu în Uniunea Europeană conform căruia poluatorul este cel care plătește, dorindu-se o responsabilizare a tuturor celor care generează reziduuri.

Deșeurile din construcții și demolări se numără printre aceste tipuri de resturi rămase în urma diferitelor activități de șantier și multe altele, apărând nevoia de a le colecta și recicla, pentru a putea fi refolosite și pentru a înlocui cu succes resursele naturale.

Autoritățile publice locale, operatorii de salubritate și operatorii economici trebuie să cunoască legislația și modalitatea de a gestiona deșeurile din construcții și demolări, astfel încât natura să nu aibă de suferit.

Cornelia RĂDULESCU