Depozitul de la Mavrodin resuscitează oferta locurilor de muncă vacante în Teleorman

Dacă în săptămâna 13-20 martie a.c., oferta locurilor de muncă cuprindea un număr de aproximativ 50 de posturi, în săptămâna 20-27 martie 2013, numărul posturilor a crescut la 86, prin adăugarea ofertei precedente, a 30 de locuri de muncă vacante în cadrul Depozitului de colectare selectivă a deşeurilor, de la Mavrodin.
Dintre acestea 20 de posturi se adresează celor care doresc să muncească în domeniul salubrizării. Cinci posturi sunt pentru maşinişti, instalaţii de prelucrat şi turnat beton şi mixturi asfaltice, dar care trebuie să facă şi dovada calificării. Tot aici se mai caută doi operatori introducere validare şi prelucrare date, cărora li se solicită, de asemenea să facă dovada competenţelor şi a experienţei în utilizarea programelor informatice.
Pentru postul de “operator circuit reţea de apă”, angajatorul solicită şi experienţă în operarea unei staţiei de epurare, iar în cazul postului de “laborant chimist” angajatul trebuie să facă dovada calificării şi responsabilităţii în protecţia mediului.
Tot în cadrul aceleiaşi companii se mai caută un electrician de întreţinere şi reparaţii, care trebuie să aibe calificare şi un mecanic de utilaj, care de asemenea trebuie să facă dovada unui certificat de calificare.
Este bine de reţinut că toate aceste posturi au o durată sezonieră, de doar trei luni de zile, iar pentru cei care doresc un astfel de post, angajatorul solicită acestora, după cum am menţionat, să facă dovada calificării în specialitatea respectivă, iar unora dintre posibilii angajaţi, li se solicită, o vechimea în câmpul munci de până la 7 ani.
Pe lîngă oferta posturilor, prezentată de dezvoltatorul din domeniul salubrităţii, oferta locurilor de muncă din zona Alexandria, mai cuprinde şi 12 locuri de muncă cu adresabilitate în rândul persoanelor cu studii superioare, în domeniul ingineriei.
Dintre acestea, 10 posturi sunt pentru ingineri electrotehnici proiectanţi şi ingineri mecanici proiectanţi. Celelalte două posturi sunt: unul pentru un reprezentant comercial, iar celălalt pentru consilier juridic.
În ceea ce priveşte restul posturilor vacante în zona Alexandriei, doritorii, mai pot opta pentru 10 posturi de muncitori necalificaţi în industria confecţiilor; 6 posturi de agenţi de vânzare. Două posturi sunt pentru electricieni de instalaţie, alte două posturi sunt de tâmplar şi un singur post este de vânzător.
Pentru zona Roşiorii de Vede, oferta locurilor de muncă vacante în această perioadă, cuprinde 21 de posturi cu adresabilitate în rândul persoanelor cu studii medii.
Cele mai multe posturi (19), sunt în domeniul confecţiilor.
Astfel, 11 posturi sunt vacante pentru confecţioner-asamblor articole textile şi alte 8 posturi sunt pentru muncitori necalificaţi în industria confecţiilor. Celelalte două posturi sunt: unul pentru asistent medical generalist, iar celălalt se dresează unei persoane care are calificarea de dresor de câini.
În această săptămână (20-27 martie), contractele de muncă se vor semna pentru perioadă nedeterminată. Iar la semnarea acestora, angajatorul solicită o vechime în câmpul muncii de până la doi ani, atât pentru posturile vacante în zona Roşiorii de Vede, cât şi pentru cele cu valabilitate în zona Alexandriei.

Mirel MANAFU