De la APIA! * Cererile pentru motorina subvenționată se pot depune până la data de 31 octombrie a.c.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că termenul limită de depunere a cererilor pentru plata ajutorului de stat la motorina folosită în agricultură este 31 octombrie 2017, inclusiv! Cererile de plată sunt aferente perioadei 01 iunie 2017- 30 septembrie 2017 (trim. III al anului 2017).

Beneficiarii acestui ajutor de stat, pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2017, depun cererile de solicitare a ajutorului la Centrele APIA însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Prețul plătit fermierilor pentru motorina consumată la lucrările din exploatațiile agricole, pentru anul 2017, este de 1,4185 lei/litru.

De motorina subvenționată beneficiază și fermierii crescători de animale, precum și fermierii care au utilizat motorină în asigurarea apei pentru irigarea culturilor.

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

  • situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate şi utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din ordin;
  • copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
  • copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;
  • adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;
  • adeverinţă în original de la Direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

George ZAVERA