De anul viitor Liceele agricole vor trece în subordinea Ministerului Agriculturii

În dezbaterea Parlamentului se află un proiect de lege ale cărui prevederi ar trebui să conducă la adaptarea rapidă a învățământului agricol la cerințele actuale, în sensul pregătirii de cadre tehnice, cu studii medii, în specializările solicitate în agricultură și în sectorul industriei alimentare. Pentru atingerea acestui scop, începând de anul viitor liceele agricole vor avea dublă subordonare, respectiv Ministerului Educației și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Proiectul de lege prevede în mod expres că, de la 1 ianuarie 2018, liceele care au exclusiv profil şi specializări agricole, instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea consiliilor locale, vor trece în subordinea direcţiilor judeţene pentru agricultură. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea liceele agricole trec în domeniul public al statului şi în administrarea direcţiilor judeţene pentru agricultură.

Structura organizatorică, profilurile, specializările, calificările profesionale, cifrele anuale de şcolarizare şi criteriile de selecţie a candidaţilor pentru învăţământul agricol vor fi propuse Ministerului Educației de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Când această iniţiativă legislativă va deveni lege, liceele cu profil agricol care nu dispun de terenuri proprii sau în administrare vor primi şi suprafeţe de teren pentru instruirea practică a elevilor. Un lucru foarte benefic va fi și faptul că, prin dubla subordonare, liceele cu profil agricol vor putea accesa, pe bază de proiecte, fonduri nerambursabile pentru a-şi moderniza baza materială, care să permită liceenilor să se pregătească pe cele mai noi tehnologii. Programele şcolare pentru disciplinele de specialitate vor fi elaborate de către cele două ministere, vor fi validate de Comitetul Sectorial pentru Agricultură şi aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei.

George ZAVERA