Cursurile de perfecționare Erasmus+ din cadrul Proiectului „Performanță și inovare pentru un Viitor Excelent la CJEX” nr. 2023-R001-KA122-SCH000139068 continuă.

Cele trei cadre didactice care participă la prima mobilitate cu tema „Online School”, ce se desfășoară în Madeira, în perioada 18-26.02.2024, au participat în cea de a doua zi a mobilității, la activitatea „Introducere în utilizarea TIC”, care a constat în: stereotipuri și prejudecăți despre folosirea TIC în jocul didactic; metode și strategii pentru îmbunătățirea comunicării între participanți; aspecte din patrimoniul gastronomic european; explorarea manifestărilor externe specifice fiecărei culturi.

În cea de a treia zi, s-a derulat activitatea „Instrumente digitale”, participanții dezbătând: înțelegerea metodei Flipped Classroom și Blended Learning; modalități de abordare a metodelor moderne de predare; dezvoltarea abilităților de a crea materiale video ce pot fi integrate în procesul didactic; tehnici de team-building și comunicare; dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme și a gândirii critice; imersiune în cultura și civilizația locală: treasure hunt.

Cornelia RĂDULESCU