Cuantumul burselor acordate elevilor alexăndreni în anul școlar 2017-2018, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului local

Cuantumul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente anului şcolar 2017 – 2018, va fi stabilit astăzi, 28 septembrie 2017, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Alexandria. Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor în acest an școlar a fost publicat pe site-ul Primăriei Alexandria. Potrivit acestui proiect, vor fi acordate burse de performanță, burse de merit, bursă de studiu și bursă de ajutor social, cuantumul pentru fiecare din aceste categorii de burse rămânând același ca și anul trecut.

Astfel, în fiecare lună elevii vor primi câte 100 lei pentru bursa de performanţă, 70 lei pentru bursa de merit, 50 lei pentru bursa de studiu și 40 lei pentru bursa de ajutor social. Aceste burse se acordă fie ca formă de stimulare a elevilor (burse de performanţă şi de merit), fie ca formă de sprijin material (burse de studiu și burse sociale).

Conform expunerii de motive a proiectului de hotărâre, cheltuielile cu bursele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat fac parte din finanţarea complementară care se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Consiliile de administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social, cu încadrare în sumele alocate de la bugetul local, pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat.

Numărul de burse care vor fi acordate fiecărei unități de învățământ va fi aprobat în consiliul local, în baza propunerilor făcute de unitățile de învățământ preuniversitar.

Criteriile generale de acordare a acestor burse sunt prevăzute de O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, iar criteriile specifice de acordare a acestor burse rămân la latitudinea Consiliilor de
Administraţie ale fiecărei unităţi de învăţământ.

M. MEILĂ