Creştere progresivă a nevoii de dispozitive medicale în judeţul Teleorman

Statisticile întocmite de reprezentanţii CAS Teleorman arată faptul că în ultimii ani la sediul instituţiei, numărul cererilor pentru procurarea dispozitivelor medicale a crescut progresiv de la an la an.
Astfel că în anul 2010 au fost acordate 1.989 decizii pentru procurarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în valoare de 1.213.000 lei.
În anul 2011 numărul deciziilor a crescut la 2.373, pentru care s-au cheltuit 1.458.000lei. Iar în cele din urmă, în anul 2012 s-au eliberat cele mai multe decizii (2.564) în sumă de 1.992.507 lei.
În funcţie de felul dispozitivelor, cele mai solicitate au fost: pungile colostomice, condoamele urinare, protezele auditive, lentilele intraoculare şi ortezele, urmate de aparatele de administrate continua cu oxigen.
Alte dispozitive medicale solicitate au fost: bastonul, cadru de mers, cârja, fotoliul rulant, proteza parţială sau totală pentru membru superior sau inferior, ghete ortopedice, etc.
Pentru procurarea de dispozitive medicale, asiguratul trebuie să se deplaseze sau să împuternicească o persoană care să îl reprezinte, la sediul C.A.S. Teleorman cu următoarele documente: recomandare medicală eliberată un medic specialist, aflat în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, aceasta având o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii; dovadă de asigurat – cupon de pensie din luna respectivă; copie după buletinul de identitate; declaraţie pe propria răspundere că deficienţa nu a survenit ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de muncă. În ceea ce priveşte declaraţia pe propria răspundere, aceasta se completează la sediul instituţiei. La care se mai adaugă şi o cerere în care trebuie să se precizeze dispozitivului solicitat, aceasta se completează de asemenea la sediul instituţiei.

Mirel MANAFU