Crescătorii de taurine din rasele românești vor primi bani pentru dezvoltarea fermelor

În dezbaterea parlamentarilor se află un Program multianual de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și Brună, program prin care, printr-o nouă schemă de ajutor de stat, vor fi acordate fonduri financiare pentru investiții privind înființarea de ferme noi, construcția de adăposturi pentru animale de reproducție, inclusiv pentru prima populare, precum și de stimulare a asocierii în cooperative.

Concret, ajutorul de stat se va acorda pentru înființarea sau modernizarea de ferme și adăposturi pentru animale de reproducție cu capacități cuprinse între minim 50 de locuri de cazare și de maxim 300 de locuri de cazare/beneficiar.

Pentru a deveni eligibili în cadrul noii scheme de ajutor financiar de stat, fermierii trebuie să dețină suprafața de teren necesară, în cazul construcției fermelor noi, înființate în baza acestui Program.

Ajutorul de stat se acordă o singură dată pentru investițiile aferente unei ferme sau a unor adăposturi pentru animale de reproducție din rasele Bălțata Românească și Brună.

Beneficiarii ajutorului nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate prin lege.

Pot fi construite ferme și adăposturi noi, precum și modernizarea unor adăposturi și ferme zootehnice aflate în conservare. În cadrul respectivelor investiții vor putea fi achiziționate utliaje și echipamente pentru furajare și adăpare, pentru asigurarea microclimatului, evacuarea și tratarea dejecțiilor. Echipamentele și utilajele pot fi achiziționate și prin leasing. De asemenea, sunt eligibile costurile cu serviciile, respectiv elaborarea studiilor de fezabilitate, studiilor de mediu, proiectelor de construcție, serviciile de arhitectură și consultanță.

De acest ajutor de stat vor putea beneficia și institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare pentru creșterea taurinelor.

Începând cu data de intrare în vigoare a legii, beneficiarii vor putea depune cererile de înscriere în program la Direcția județeană pentru agricultură pe a cărei rază teritorială se înființează ferma și se construiesc adăposturile pentru animale.

Termenul maxim pentru realizarea investițiilor este de un an și 6 luni de la încasarea avansului, cu posibilitate de prelungire, la cererea beneficiarului, cu maxim 6 luni.

Beneficiarii ajutorului de stat trebuie să desfășoare activitatea de creștere și exploatare a taurinelor o perioadă de minim 10 ani de la finalizarea investiției. Transferul, închirierea sau vânzarea investiției se face cu respectarea acestei reguli.

Valoarea totală a ajutorului de stat este de 10 milioane de euro și se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii.

George ZAVERA