”Creatori de fapte verzi”, proiect în cadrul programului Spații Verzi

O serie de activități de amenajare si ecologizare a spațiului verde din incinta Centrului de Educație Incluzivă Alexandria au fost derulate și continuă să se desfășoare în cadrul proiectului ”Creatori de fapte verzi”, proiect inclus în programul ”Spații Verzi”. De asemenea, pe parcursul derulării proiectului au loc și activități de educație ecologică, și anume: curs de instruire voluntari, ateliere ecoterapie, vizite de documentare a voluntarilor.

Proiectul este implementat în perioada 10 aprilie- 30 iunie 2019, de către Asociația Pro Mediu Teleorman, scopul derulării fiind promovarea voluntariatului în comunitate, pentru un stil de viață sănătos, prin aplicarea terapiilor, folosind metode nonformale și de educație ecologică în rândul copiilor cu dizabilități mintale moderate, pentru adaptarea acestora la o viață independentă și integrarea lor în societate.

Obiectivele și activitățile proiectului au fost astfel alese încât să promoveze conceptul de voluntariat în cadrul comunității privind educația ecologică și să dezvolte două componente importante: inovația și creativitatea în rândul elevilor.

De la debutul acestui proiect și până în prezent, cu ocazia Lunii Pădurii, s-au desfășurat activități de amenajare și ecologizare a spațiului verde. Concret, în incinta Centrului de Educație Incluzivă Alexandria, voluntarii au plantat o mică livadă de pomi fructiferi, arbori de stejar și răsaduri de flori. Voluntari implicați în proiect sunt 25 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 7 din Alexandria, coordonați de profesorul Nineta Zanfira.

Proiectul este finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România, în cadru Programului Spații Verzi- Componenta Spații Verzi Urbane 2019.

M. MEILĂ