Controale şi amenzi aplicate de pompierii teleormăneni, în luna aprilie

În luna anterioară, personalul Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U. „A.D. Ghica” Teleorman a continuat operaţiunile de control de specialitate pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, dar şi pe linia protecţiei civile.
Conform informaţiilor de la ISU Teleorman, la capitolul avizare-autorizare au fost emise cinci avizări la securitate la incendiu, alte cinci avize fiind respinse, iar 17 avize au fost emise pentru transportul deşeurilor periculoase.
În perioada menţionată au fost efectuate 178 controale, din care opt la investiţii, 34 la operatori economici, 129 de instituţii şi şapte localităţi.
Pe timpul controalelor au fost soluţionate 306 deficienţe, iar alte 480 deficienţe au fost constatate la apărarea împotriva incendiilor, din care doar 145 au fost sancţionate.
Pe timpul controalelor au mai fost soluţionate 135 deficienţe, iar 176 deficienţe au fost constatate privind protecţia civilă. Dintre acestea au fost sancţionate doar 62.
La capitolul verificări, au fost efectuate un număr total de 116 astfel de operaţiuni, din care 75 s-au efectuat la localităţile aflate în zonele de inundaţii şi numai 41 verificări s-au efectuat la sirenele de alarmare.
La capitolul “Asistenţa tehnică de specialitate”, s-au aplicat sancţiuni contravenţionale constând în 137 de avertismente în domeniul apărării împotriva incendiilor; 60 în domeniul protecţiei civile; 14 amenzi contravenţionale în domeniul apărării împotriva incendiilor care au însumat 14.500 de lei, iar în domeniul protecţiei civile s-au aplicat opt amenzi în cuantum de 1.200 lei.
S-au mai efectuat şi 58 de exerciţii de alarmare în caz de incendiu, cu precădere la instituţiile şi operatorii economici.
Principalele controale efectuate în luna aprilie 2013 au fost la unităţile de cult, premergător şi pe timpul Sărbătorilor Pascale; la spaţiile de agrement, fond forestier/ocoale silvice; la unităţile de cultură; la unităţile de turism şi agrement.
Localităţile la care s-au aplicat controale de specialitate au fost: Bujoru, Ştorobăneasa, Orbeasca, Măldăeni, Peretu şi Roşiorii de Vede, controale aplicându-se şi la operatorii economici cu capital privat din municipiul Roşiorii de Vede şi din oraşele Videle şi Zimnicea, dar şi la unităţile de învăţământ încadrate în categoria monumentelor istorice.
Pentru luna în curs, vor continua activităţile de control planificate, acestea fiind legate de controale la unităţile de cultură din judeţ (case memoriale, cămine de cultură, muzee, centrele de promovare a culturii tradiţionale, localităţi şi instituţii de învăţământ).

Mirel MANAFU