Controale ITM la brutării, patiserii şi covrigării

Potrivit ultimelor informaţii de interes general de la ITM Teleorman, în perioada 19 -21 martie 2013, prin inspectorii de muncă specializaţi, instituţia a desfăşurat la nivelul judeţului nostru “Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase.”
Echipele de control au fost mixte, formate din inspectori de muncă specializaţi pe relaţii de muncă şi inspectori de muncă specializaţi pe securitatea şi sănătatea în muncă.
Prin desfăşurarea acestei Campanii dispuse de Inspecţia Muncii, s-a urmărit verificarea respectării de către angajatorii din unităţile respective a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi, implicit, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale menţionate cât şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul muncii .
Astfel, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu ocazia celor 27 controale efectuate pe parcursul Campaniei, au fost identificate 35 deficienţe la Legea 319/2006, pentru care s-au dispus măsuri de remediere cu termene de realizare precise. Un număr de 35 angajatori au fost sancţionaţi contravenţional cu avertisment. Dintre deficienţele identificate se menţionează cele referitoare la lipsa buletinelor de măsurători a prizelor de pământ, lipsa semnalizării la locul de muncă, emiterea unor instrucţiunii SSM proprii incomplete.
În domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate un număr de 125 deficiente la Codul Muncii, respectiv neîntocmirea în formă scrisă a contractului de muncă, neînmânarea unui exemplar din contract salariatului, ne-remunerarea muncii suplimentare, netransmiterea informaţiilor din REVISAL sau transmiterea eronată a acestora. Un număr de 27 de angajatori au fost sancţionaţi cu avertisment iar numai doi dintre angajatori au fost sancţionaţi cu amendă deoarece utilizau muncă fără forme legale.
În aceste două cazuri au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru cei doi angajatori, conform art.260 al 1 lit. e din Lg.53/2003 R .

Mirel MANAFUM