Controale ale Gărzii de Mediu privind starea de salubrizare a localităților

În perioada 1 septembrie 2023 – 15 decembrie 2023, la nivelul tuturor UAT- urilor s-a desfășurat un control ca urmare a tematicii naționale, având ca obiectiv starea de salubrizare a localităților.

Pentru neîncheierea unui contract de delegare care să instituie instrumentul economic „plătește cât arunci”, astfel încât să se respecte prevederile OUG 92/2021, pentru neasigurarea fondurilor necesare pentru curățarea și refacerea mediului în localitățile cu depozitări necontrolate de deșeuri și pentru nerealizarea la termen și în totalitate a măsurilor stabilite în controalele anterioare au fost aplicate UAT- urilor și Autorităților Administrației Publice Locale următoarele sancțiuni: 24 avertismente și 61 amenzi contravenționale în valoare totală de 2.435.000 lei.

În perioada ianuarie-august 2023, pentru aceleași fapte au mai fost aplicate 27 sancțiuni (11 avertismente și 16 amenzi contravenționale în valoare de 445. 000 lei ) .

Și în anul 2022 Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu a desfășurat controale în toate UAT- urile ca urmare a tematicii anuale care vizează modul de salubrizare a localităților sau în urma unor sesizări. În cursul anului 2022 au fost aplicate 164 sancțiuni din care 60 avertismente și 104 amenzi contravenționale în valoare totală de 2.825.000 lei pentru neîncheierea unui contract de delegare care să instituie instrumentul economic „plătește cât arunci”, astfel încât să se respecte prevederile OUG 92/2021; neasigurarea fondurilor necesare pentru curățarea și refacerea mediului în localitățile cu depozitări necontrolate de deșeuri; nerealizarea la termen și în totalitate a măsurilor stabilite în controalele anterioare, iar pentru incendierea sau îngroparea deșeurilor s-au întocmit 5 sesizări penale.

Garda Națională de Mediu aplică sancțiuni în funcție de gradul de îndeplinire a obligațiilor care le revin UAT- urilor și Autorităților Administrației Publice Locale în ceea ce privește starea de salubritate a localităților și gestionarea deșeurilor.

Comisarii de mediu atrag atenția că obligația de protecție a mediului este a tuturor persoanelor fizice, persoanelor juridice, a UAT-urilor și a Autorităților Administrației Publice Locale.

Cornelia RĂDULESCU