Contribuabilii pot depune declaraţia pe venit utilizând calculatoarele din sediile unităţilor fiscale

Contribuabilii persoane fizice trebuie să-şi depună la FISC “Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate” până la data de 31 iulie 2019. Declaraţia se depune online. Pentru ca şi contribuabilii persoane fizice care nu deţin calculatoare să-şi poată depune în timp util declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), pune la dispoziţia cetăţenilor, în sediile unităţilor fiscale teritoriale, calculatoare destinate auto-servirii, pentru a facilita astfel îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

„Contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităţilor fiscale, pentru a-şi crea cont în Spaţiul Privat Virtual şi pentru a beneficia şi de alte servicii electronice puse la dispoziție de ANAF. La cerere, contribuabilii vor fi îndrumaţi direct de către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Calculatoarele sunt destinate exclusiv accesării serviciilor electronice puse la dispoziţia contribuabililor de către ANAF.

“Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, poate fi transmisă ANAF şi prin intermediul serviciului “Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza unui certificat digital calificat.

George ZAVERA