Consultarea publică despre temele pentru acasă s-a încheiat * Zecii de mii de persoane au completat chestionarul

Peste 82000 de elevi, cadre didactice și părinți au completat chestionarele publicate on line în cadrul consultării publice privind temele pentru acasă, organizată de Ministerul Educației și Institutul de Științe ale Educației, în perioada 7-20 noiembrie 2017.

Potrivit Ministerului Educației s-a înregistrat o participare-record la consultarea publică privind rolul temelor pentru acasă, cei mai mulți dintre cei care au răspuns, și anume 37.032, fiind elevi. Chestionarele au mai fost completate de 32.921 de părinți și de 12.487 de cadre didactice.

Din totalul respondenților, 77,33% provin din mediul urban, iar 22,67%, din mediul rural.

Pe categorii de respondenți, situația este următoarea: cadre didactice (63,72% – urban, 36,28% – rural), elevi (80,29% – urban, 19,71% – rural) și părinți (88% – urban, 12% – rural).

Din punct de vedere al numărului de respodenți, Bucureștiul se plasează pe primul loc, la toate categoriile de public: 26,61% – părinți, 12,97% – elevi și 9,86% – cadre didactice.

Chestionarele i-au vizat pe toți actorii implicați în actul educațional (cadre didactice, elevi și părinți) și au ca scop identificarea stării de fapt în privința temelor pentru acasă, în vederea conturării unor variante de ameliorare a eventualelor derapaje prin adoptarea unor instrumente de reglementare.

Datele colectate în urma completării acestor chestionare vor fi incluse într-un raport de diagnoză redactat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în baza căruia vor fi indentificate noi abordări în ceea ce privește rolul temelor pentru acasă și, nu în ultimul rând, se are în vedere corectarea unor disfunționalități semnalate.

De menționat că la completarea chestionarelor nu s-au solicitat date personale, răspunsurile centralizate fiind confidenţiale şi utilizate exclusiv în scopul consultării.

M. MEILĂ