Consulatele vor elibera documente în format electronic. Lege promulgată

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca romanii din Diaspora vor putea accesa serviciile consulare online, fără să mai fie nevoiți să facă drumuri inutile de sute de kilometri pentru orice interacțiune cu consulatul.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara, in sensul creșterii gradului de digitalizare a serviciilor consulare. In acest fel, cetățenii vor putea accesa servicii consulare online, fără a fi nevoiți sa se prezinte la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular.

După promulgarea legii de către președintele Klaus Iohannis și intrarea în vigoare a legii, ministrul Afacerilor Externe trebuie sa emită, in termen de 90 de zile, ordinul prin care să stabilească exact serviciile consulare ce se pot solicita, respectiv presta in format electronic, precum si procedura de depunere si de soluționare a cererilor.

Noua lege vizează îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor romani din străinătate printr-o serie de masuri de digitalizare si reducere a birocrației.

Inițiatorii proiectului de lege subliniază că absolut toate masurile propuse pot fi implementate fără a fi nevoie de investiții financiare sau de resurse umane, ci doar prin valorificarea uneltelor digitale aflate deja la dispoziția instituțiilor publice. Iar impactul social al masurilor propuse va fi unul important, întrucât acestea vor permite cetățenilor romani din străinătate sa interacționeze cu statul roman fără să mai fie nevoiți sa se deplaseze zeci, sute sau chiar mii de kilometri la sediile consulatelor.

“Efectuarea serviciilor consulare online, fără prezentarea solicitantului la consulat, reprezintă unul din obiectivele principalele in domeniul consular al MAE, asa cum se arata in diversele raspunsuri institutionale transmise in perioada 2020-2022″, cat si in Programul de Guvernare 2021-2024, “Coalitia pentru rezilienta, dezvoltare si prosperitate”, se arata in expunerea de motive a proiectului de lege.

Modificarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara

Articol unic.- Legea nr.62/2019 privind activitatea consulara, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.299 din 18 aprilie 2019, cu modificările ulterioare, se modifica si se completează după cum urmează:

1. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin.(3)-(5), cu următorul cuprins:

(3) Cererea de servicii consulare se depune personal sau, după caz, se transmite in format electronic.

(4) In funcție de tipul de serviciu consular solicitat si de opțiunea titularului cererii, documentele eliberate in cadrul activității consulare se ridica personal sau, după caz, se expediază prin servicii de curierat, cu suportarea cheltuielilor de expediție de către solicitanți ori se transmit in format electronic, după ce au fost emise si semnate cu semnătura electronic calificata.

(5) Categoriile de servicii consulare care se pot solicita, respectiv presta in format electronic, documentele eliberate care se pot expedia prin servicii de curierat, procedura de depunere si soluționare a cererilor respective, precum si orice alte aspecte conexe se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

3. La articolul 65 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea următorul cuprins:

a) Sistemul informatic pentru managementul integrat al serviciilor pentru cetățeni prin care sunt procesate cererile de servicii consulare, se inregistreaza cetatenii romani aflati in strainatate, se proceseaza si se centralizeaza evaluarile, sugestiile si propunerile venite de la cetateni, se poarta corespondenta interinstitutionatta, se tine evidenta cazurilor de asistenta si protectie consulara, se emit si se elibereaza, dupa caz, documente specifice;

3. La articolul 67, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin (2.1), cu urmatorul cuprins:

(2.1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari utilizeaza, dupa caz, semnaturi electronice calificate.

Art. II. – Ordinul ministrului afacerilor externe prevazut la art. 26 alin. (5) din Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se emite in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Mircea OLTEANU