Consiliul Judeţean Teleorman – Au fost stabilite preţurile medii ale produselor agricole la care plata arendei se face în natură

La ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Teleorman, printre proiectele de hotărâri aprobate s-a aflat şi cel referitor la stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2013.
Preţurile au fost stabilite, conform legii, pe baza propunerilor făcute de către specialiştii Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman, acestea referindu-se la producţiile de grâu de consum, orz boabe de consum, floarea soarelui şi porumb.
La grâul pentru consum s-a luat în calcul o producţie medie prognozată de 3.500 kg. la hectar, preţul mediu fiind stabilit la 0,855 lei/kg. La cultura de orz boabe s-a estimat o producţie de 3.300 de kilograme la hectar, preţul mediu fiind de 0,800 lei/kg.
La floarea soarelui preţul mediu de valorificare a seminţelor a fost aprobat la nivelul a 1.380 lei/kg, iar producţia prognozată pentru acest an este de 1.700 kg. la hectar.
La cultura de porumb pentru consum s-a estimat o producţie de 3.400 kilograme la hectar, preţul mediu fiind de 0,755 lei/kg.
La fundamentarea preţurilor medii, Direcţia Agricolă a avut în vedere producţiile agricole ce vor fi obţinute, dar şi cheltuielile făcute cu lucrările de pregătire a terenului, a celor de semănat şi întreţinere a culturilor şi de strângere a recoltei la respectivele culturi agricole.
Potrivit prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea venitului anual din cedarea folosinţei terenului se ia în calcul arenda prevăzută în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării arendei. Veniturile din arendă sunt supuse impozitului pe venit, acesta constituind sursă de venit pentru bugetul de stat. O cotă parte din impozitul pe venit datorat statului se repartizează autorităţilor locale din unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora se află respectivele terenuri agricole.
Odată ce au fost aprobate de către consilierii judeţeni, preţurile medii ale produselor agricole din recolta anului 2013 la care plata arendei se exprimă în natură au fost transmise Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Teleorman pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine.

George ZAVERA