Consiliul Județean Teleorman a scos la concurs 4 posturi de inspector și consilier

Consiliul Județean Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcții publice de execuție vacante. E vorba de un post de inspector grad profesional asistent, un post de inspector grad profesional superior, un post de consilier juridic și unul de consilier grad profesional asistent.

Cele două posturi de inspector scoase la concurs sunt în cadrul Serviciului Educaţie, Cultură, Relaţii Publice.

Postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent face parte din Serviciul privind asigurarea managementului asistenţei sociale şi de sănătate, din cadrul Direcţiei Coordonare Instituţii Subordonate.

Postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent scos la concurs este în componența Serviciului privind asigurarea managementului asistenţei sociale şi de sănătate, din cadrul Direcţiei Coordonare Instituţii Subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 17 ianuarie 2018, ora 16,30. Concursul va avea loc în data de 29 ianuarie 2018 – proba scrisă și în data de 31 ianuarie 2018 – proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a C.J. Teleorman. Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane și Monitorizare Funcții Publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman, din Alexandria, și la telefon: 0247/311.201, interior 315.

George ZAVERA