Consilierii judeţeni s-au reunit în prima şedinţă din acest an

În prima şedinţă din acest an a Consiliului Judeţean Teleorman, ce a avut loc ieri la sala de conferinţe a Primăriei Alexandria, pe ordinea de zi s-au aflat 12 proiecte de hotărâri, toate fiind aprobate cu votul majoritar al consilierilor judeţeni. La primul punct al ordinii de zi, s-a luat hotărârea ca Valentina Melintescu să reprezinte Consiliul Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţilor Societăţii Comerciale EUROBAC SRL Turnu Măgurele.
Cel de-al doilea proiect de hotărâre aprobat se referă la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean în Adunarea Generală şi în Consiliul Director al Asociaţiei Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, cele două locuri fiind ocupate de consilierii judeţeni Piper-Savu Florin şi Banu Daniel.
Proiectul de hotărâre care a stârnit ceva controverse se referă la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din Palatal Administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean, aici urmând să-şi desfăşoare activitatea un Birou Parlamentar. Prin votul a 20 de consilieri, din cei 28 prezenţi la şedinţă, respectivul proiect a devenit hotărâre de Consiliu Judeţean, spaţiul fiind cedat spre folosinţă pentru o perioadă de patru ani.
Printr-o altă hotărâre adoptată ieri, au fost date în administrare spaţii din proprietatea publică a judeţului Teleorman, însumând 430 metri pătraţi, către Centrul de Transfuzie Sanguină Alexandria.
Consilierii judeţeni au aprobat apoi proiectul referitor la indicatorii şi documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii “Modernizare bloc operator Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru realizarea lucrărilor la acest obiectiv.
A fost aprobată o nouă organigramă şi stat de funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, printr-o altă hotărâre de Consiliu Judeţean fiind aprobată componenţa actualizată a Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman.
Consilierii judeţeni, prin votul lor, au desemnat-o pe Elvira Tunaru pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti, iar printr-o altă hotărâre l-au desemnat pe consilierul judeţean Alexandru Iliescu să reprezinte Consiliul Judeţean Teleorman în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman.
Printr-o altă hotărâre de Consiliu Judeţean, s-a aprobat utilizarea unor sume de bani din excedentul la capitolul dezvoltare al Bugetului consolidat al judeţului de la finele anului 2012, banii fiind direcţionaţi pentru efectuarea de lucrări de modernizare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria şi a drumului judeţean ce leagă localităţile Alexandria şi Cernetu.

George ZAVERA