Consilierii județeni au aprobat devizele pentru modernizarea a patru tronsoane de drum județean

Între proiectele supuse dezbaterii și aprobării consilierilor județeni în cadrul sedinței Consiliului Județean Teleorman, care a avut loc în urmă cu două zile, s-au aflat și patru proiecte referitoare la aprobarea devizelor generale actualizate pentru investițiile privind modernizarea a patru drumuri județene. Proiectele se referă la efectuarea lucrărilor de modernizare a D.J. 601 C, Cosmești – Gălăteni, D.J. 601 C, Gălăteni – Perii Broșteni, D.J. 504, limită județ Giurgiu – Cenetu și a lucrărilor de reabilitare a D. 504, Alexandria – Orbeasca de Sus – limită județ Argeș. Pentru obiectivele de investiții privind modernizarea celor patru tronsoane de drum județean, Consiliul JudețeanTeleorman a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale contracte de finanțare, urmând ca în acest an să solicite sumele de bani necesare.

Astfel, în acest an urmează să fie executate lucrări de modernizare a DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) -Perii Broșteni (DJ 504), pe o distanță de 10 kilometri, a DJ 601C, Cosmești (DJ601B) – Gălăteni (DJ 506), în lungime de 7,338 km, a DJ 504, limită județ Giurgiu – Cernetu, pe o distanță de 12,060 kilometri și lucrări de reabilitare a DJ 504, Alexandria (DE 70) – Orbeasca de Sus – Tătărăștii de Sus – limită județ Argeș, cu o lungime de 56,739 km.

Cheltuielile totale necesare realizării celor patru obiective de investiţii se ridică la suma de 186.051.432 de lei. Din suma totală, suma de 65.129.687 lei este necesară pentru modernizarea tronsoanelor de drum județean Cosmești – Gălăteni, Gălăteni – Perii – Broșteni și Limită județ Giurgiu – Cenetu, iar suma de 120.021.745 lei pentru reabilitarea DJ 504, Alexandria – Orbeasca de Sus – limită județ Argeș.

George ZAVERA