Conform unor surse din MADR, va fi organizat un singur fond mutual pentru despăgubiri agricole

De câţiva ani se tot discută de necesitatea înfiinţării în ţara noastră a unor fonduri mutuale pentru gestionarea riscurilor agricole, dar iniţiative concrete în acest sens au fost formulate abia în ultimele luni. Propunerile au venit din partea Ministerului Agriculturii, dar şi din cea a Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) şi a Federaţiei Naţionale Pro-Agro, dar o astfel de cerinţă a fost formulată şi de conducerile altor forme asociative ale fermierilor din întreaga ţară. Unele asociaţii ale fermierilor au propus chiar înfiinţarea mai multor fonduri mutuale ale agricultorilor, pe zone ale ţării, sau legate de specificul activităţii – vegetal, legumicol, pomicol ş.a. În cele din urmă, dorinţa autorităţilor române cu privire la organizarea unui singur fond mutual pentru gestiunea riscurilor agricole pare să se fi îndeplinit, potrivit precizărilor făcute în acest sens de Achim Irimescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii.
Irimescu a declarat astfel că “deputaţii şi reprezentanţii agricoli au convenit să fie creat un singur fond mutual. Chiar şi reprezentanţii Ligii Asociaţiilor de Producători Agricoli din România (LAPAR) şi Federaţia Naţională Pro-Agro au fost de acord. Cine va înfiinţa acest fond rămâne însă la latitudinea lor”.
Fondul mutual va fi o organizaţie non-profit, care are personalitate juridică şi nu distribuie dividende, având ca obiect de activitate acordarea de compensaţii financiare membrilor săi pentru pierderile economice suferite, ca urmare a unor incidente de mediu sau a unor situaţii excepţionale apărute.
“Noi ne-am propus să îi aducem la acest fond pe cei care au peste 10 hectare, adică aproximativ 55.000 de fermieri. De aceea, le vom acorda celor care aderă la fond 5 euro în plus la subvenţii“, a precizat Achim Irimescu.
Conform proiectului de Ordonanţă de Guvern privind înfiinţarea şi funcţionarea unui fond mutual pentru agricultori finanţarea acestuia va fi asigurată astfel :

  •   35 la sută din suma totală prevăzută va reprezenta contribuţia fermierilor, achitată sub formă de cotizaţii;
  •   48,75 la sută din banii necesari vor proveni din fonduri europene destinate gestionării riscurilor din agricultură, prin noul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală alocându-se în următorii şapte ani suma totală de 400 milioane euro;
  •   16,25 la sută din totalul fondului va fi asigurat de la bugetul de stat.

Pentru toţi fermierii care deţin sau exploatează mai mult de 10 hectare de teren agricol se prevede obligativitatea de a se înscrie ca membri ai fondului mutual pentru gestionarea riscurilor agricole. Propunerea din proiectul de OUG privind cotizaţia pe care fermierii ar trebui să o achite anual se referă la o sumă cuprinsă între 4 şi 6 euro pe hectar, nivelul acesteia putând creşte în funcţie de riscurile existente în fiecare zonă a ţării.
Secretarul de stat al MADR a reconfirmat faptul că cei care deţin sub 10 hectare sau sunt crescători de păsări şi porci nu vor fi obligaţi să adere la acest fond şi nici sancţionaţi în vreun fel.

George ZAVERA