Conferinţă de presă privind alinierea calităţii serviciilor publice de ocupare

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman s-a implicat în organizarea unei conferinţe de presă cu ocazia încheierii Activităţii nr.5, în cadrul proiectului “SEROP-Servicii de Ocupare Performante – Elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei de aliniere a calităţii serviciilor publice de ocupare”. Evenimentul are loc la Hotel “Turis” din Turnu Măgurele, începând cu orele 10.00.
În ceea ce priveşte proiectul, acesta este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!” şi se derulează pe o perioadă de 36 de luni.
Fiind implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, în parteneriat cu Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman (Partener 1), SC Insoft Development & Consulting, Ecotech (Perugia, Italia) şi Miscarea Română pentru Calitate Craiova, la conferinţă se aşteaptă să fie prezenţi reprezentanţi ai fiecărei părţi implicate.
Obiectivul general al proiectului îl constituie elaborarea şi implementarea strategiei de creştere a calităţii serviciilor pe piaţa muncii, destinate să sprijine şi să susţină procesul de modernizare a serviciului public de ocupare la standarde europene, prin adecvarea şi inovarea procedurilor şi instrumentelor de lucru pentru eficientizarea, diversificarea şi creşterea eficacităţii acestora la nivelul a doua regiuni de dezvoltare – Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia – cu specificităţi comune. Serviciile care fac obiectul proiectului sunt: informarea şi consilierea, medierea muncii, consultanţa pentru începerea unei afaceri şi formarea profesională continuă.
Obiectivele specifice sunt legate de modernizarea Serviciului Public de Ocupare din cele 12 agenţii de ocupare pornind de la analiza nivelului calităţii serviciilor oferite în cele doua regiuni de dezvoltare; Identificarea standardelor ţintă, prin analizarea serviciilor oferite de serviciul public de ocupare din Regiunea Umbria Italia, recunoscut ca model de eficienţă şi calitate la standarde europene.
Elaborarea strategiei de dezvoltare instituţională a agenţiilor de ocupare a forţei de muncă din cele două regiuni de dezvoltare, pentru atingerea standardelor identificate.
Dezvoltarea serviciilor de tip self service la nivelul activităţilor de mediere a muncii şi de formare profesională la nivelul SPO prin implementarea strategiei elaborate şi analiza nivelului calitativ al serviciilor, ca rezultat direct al implementării proiectului, prin creşterea gradului de profesionalizare şi aplicarea cunoştinţele dobândite de către personalul propriu, orientat către creşterea performanţelor organizaţiei precum şi identificarea evoluţiilor pozitive ulterioare.
Grupul ţintă al proiectului este constituit din: 12 Instituţii ale Serviciului Public de Ocupare din Regiunea Sud-Muntenia şi Regiunea Sud-Vest Oltenia, 60 de persoane din personalul propriu al Serviciului Public de Ocupare din cele doua regiuni, şi anume Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia.
Iar, în ce priveşte rezultatele anticipate prin implementarea acestui proiect, ele cuprind creşterea competenţelor organizaţionale şi al managementului inovării în cadrul serviciilor publice de ocupare;
Activarea unor mecanisme de integrare interfuncţională, necesare pentru coordonarea unor situaţii complexe şi pentru buna funcţionare a sistemului serviciilor publice de ocupare; Implicarea activă a funcţiilor cheie ale organizaţiei într-un proces de generare a schimbăriiş inovării.
Consolidarea competenţelor manageriale pentru procese şi servicii de ocupare pentru dezvoltarea continua a competenţelor operatorilor din serviciile publice de ocupare, reprezintă o altă ţintă a proiectului, precum şi rapoartele de evaluare şi testare SEMM şi a sistemului e-learning.

M.M.